Elektroenergetyka

Minister Anna Moskwa: Międzynarodowa Agencja Energetyczna musi wzmocnić współpracę i położyć kres uzależnieniu od rosyjskich paliw

Bezpieczeństwo energetyczne i obecna sytuacja geopolityczna były kluczowymi tematami podczas drugiego dnia ministerialnego spotkania Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Wydarzenie, z udziałem Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, odbyło się 24 marca 2022 r. w Paryżu.

Minister Anna Moskwa zwróciła uwagę, że wzmocnienie współpracy państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy stoimy w obliczu niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę.

– Wiem, że Agencja współpracuje z Ukrainą i z zadowoleniem przyjmujemy kroki podjęte przez Radę Zarządzającą w celu potępienia rosyjskiej agresji i ograniczenia współpracy z tym krajem. Mam nadzieję, że to wsparcie dla Ukrainy przełoży się na konkretne działania prowadzące do pogłębienia naszej współpracy w bardziej formalny sposób i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Polska deklaruje gotowość do aktywnego udziału w tym procesie – zaznaczyła.

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, powitała m. in. Litwę jako 31. członka dołączającego do MAE w historycznym momencie, kiedy sytuacja na rynku energetycznym stawia niezwykłe wyzwania.

– Wysoko cenimy polsko-litewskie partnerstwo zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Liczymy na dalszy rozwój współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, gospodarki wodorowej, fotowoltaiki, biogazu i biometanu – powiedziała.

Na marginesie ministerialnego spotkania MAE minister Anna Moskwa wzięła także udział w rozmowach z Wiceminister Energetyki Ukrainy Jarosławem Demczenkowem oraz Dyrektorem Generalnym NEA OECD Williamem Magwoodem.

Podczas rozmowy z ukraińskim wiceministrem energetyki szefowa resortu klimatu i środowiska zapewniła o polskiej solidarności z Ukrainą.

– Ostatnie tygodnie pokazały, że Unia Europejska może się zjednoczyć i przyjąć wspólny front dot. bezpieczeństwa energetycznego i niezależności od Rosji – zauważyła.

– Polska wspiera wszelkie przedsięwzięcia mające na celu zaopatrzenie Ukrainy w surowce. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę – dodała.

Zdaniem minister Anny Moskwy obecny kryzys energetyczny pokazuje, jak ważne jest posiadanie niezawodnej energetyki na własnym terytorium, która zapewni gospodarce i obywatelom bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. M. in. o tym oraz o zawieszeniu Rosji z Agencji Energii Jądrowej rozmawiała z jej szefem Williamem Magwoodem.

– Zawieszenie Rosji z Agencji Energii Jądrowej to niezbędna odpowiedź na nieuzasadnioną agresję militarną na suwerenne i demokratyczne państwo, w tym ataki na ludność cywilną. Tylko jednomyślność w ramach OECD pozwoli na podjęcie odpowiednich działań – podkreśliła.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama