OZE

ZE PAK i Ørsted wspólnie wnioskują o lokalizacje dla farm na Bałtyku

ZE PAK, jeden z liderów transformacji energetycznej w Polsce oraz Ørsted, globalny lider w morskiej energetyce wiatrowej, złożyły pierwsze wnioski o przyznanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Wkrótce zostaną złożone kolejne. Dzięki połączeniu sił, PAK i Ørsted będą mogły szybko i efektywnie wybudować farmy i dostarczyć czystą i zieloną energię do polskich domów i firm.

Nasz wspólny projekt zakłada szybkie i skuteczne wybudowanie farm wiatrowych na morzu. Gdy otrzymamy pozwolenie na lokalizację, będziemy produkować i dostarczać mieszkańcom Polski tanią i czystą energię. Uzyskanie pozwolenia lokalizacyjnego i budowa farm na Bałtyku jest jednym z kluczowych elementów naszej transformacji. Wiatr jest naszym narodowym dobrem, a na Bałtyku mamy jego nieograniczone zasoby. Wykorzystanie tego potencjału jest m.in. jednym z najlepszych sposobów na uniezależnienie się Polski od importu surowców energetycznych, w tym tych ze Wschodu – mówi Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

Pierwsze wnioski złożone przez ZE PAK i Ørsted dotyczą obszarów oznaczonych jako 60.E.3 oraz 43.E.1., które zajmują odpowiednio 143 km² i 118 km² powierzchni. O lokalizacje partnerzy starają się wspólnie – jako spółki joint venture z 50% udziałem każdej ze stron. Konsorcjum wystąpi o przyznanie kilku obszarów morskich pod farmy wiatrowe.

ZE PAK i Ørsted grają drużynowo. Bazując na połączeniu doświadczeń lokalnych i globalnych, chcemy zbudować dużą skalę produkcji czystej energii z bałtyckiego wiatru, by wspierać zieloną transformację Polski, która obejmuje przejście ZE PAK z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii do 2030 r. Dzięki rozszerzeniu skali prowadzonej działalności w Polsce, będziemy mogli jeszcze mocniej zaangażować się w rozwój polskiej gospodarki m. in. poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie nowych miejsc pracy, a także szkolenie górników jako część wykwalifikowanej siły roboczej, która będzie kluczem do napędzania transformacji energetycznej – mówi Rasmus Errboe, Starszy Wiceprezes Ørsted i szef Europy Kontynentalnej w Ørsted.

Wśród wspólnych inicjatyw ZE PAK i Ørsted jest utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej z budżetem w wysokości 10 mln euro (ok. 50 mln zł). Pieniądze pójdą m. in. na rozwój miejsc pracy w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki wycofywania węgla, a także na edukację i rozwój zielonych innowacji.

– Budowa farm wiatrowych jest jedynym z filarów zielonej transformacji i ZE PAK i całej Polski. Prąd wytwarzany przez jedną turbinę (12 MW) może zasilić średnio w ciągu roku ponad 23 tys. polskich domów. A jedna farma wiatrowa to nawet kilkadziesiąt turbin. Co więcej, dzięki pracy jednej turbiny unikamy ponad 50 tys. ton emisji gazów cieplarnianych rocznie. Dzięki produkcji z farmy wiatrowej o mocy 1 GW zmniejszymy emisję o ponad 3 miliony ton rocznie – to tyle, ile emituje 1,5 mln samochodów – dodaje Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

Źródło: Ørsted

Działy

Reklama