Elektroenergetyka

PZU SA kupi akcje TFI Energia od PGE SA

PZU nabędzie 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia od PGE. W wyniku tego zakupu aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek z Grupy PZU wzrosną o blisko mld zł. To kolejny krok w realizacji Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m. in. wzrost zarządzanych aktywów o prawie 82% – do 60 mld zł. To również element realizacji Strategii Grupy PGE do 2030 r., która zakłada koncentrację na działalności podstawowej związanej z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Podpisanie umowy przedwstępnej pomiędzy PZU a PGE nastąpiło 17 marca 2022 r. Finalizacja transakcji planowana jest na połowę roku, po uzyskaniu zgód KNF i UOKiK.

Jestem przekonana, że połączenie wyjątkowych relacji z klientami i potencjału TFI Energia z wielkim doświadczeniem i skalą działalności Grupy PZU w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych zapewni klientom obu podmiotów wysokie stopy zwrotu i dodatkowe korzyści – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU. 

– PGE konsekwentnie dąży do koncentracji na działalności podstawowej Grupy, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Sprzedaż akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia na rzecz PZU to kolejny krok na drodze do uporządkowania struktury Grupy PGE – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa po połowie stanowią środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Grupa PZU jest wieloletnim partnerem w zakresie prowadzenia PPE dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce. Zaufało jej i powierzyło do zarządzania swoje pieniądze na przyszłe emerytury m.in. ponad 15 tys. pracowników zatrudnionych w wielu spółkach Grupy PGE. Jak zapowiada Prezes PZU, dzięki wspólnemu know-how TFI Energia i Grupy PZU zostanie im zaoferowany szerszy wachlarz produktów emerytalnych na atrakcyjnych warunkach.

– Rynek zarządzania aktywami jest jednym z tych, na których przewidujemy budowanie wartości i rozwój biznesu także w sposób nieorganiczny,
w drodze akwizycji. Do każdej tego rodzaju transakcji podchodzimy indywidualnie, badając bardzo uważnie skład przejmowanego portfela, możliwe do uzyskania efekty synergii oraz przełożenie na wartość dodaną dla Grupy PZU. W przypadku TFI Energia ta analiza wypadła pozytywnie
– wskazuje Prezes PZU.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Grupa PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40% energii elektrycznej w Polsce. Z 10% udziałem w rynku OZE w Polsce Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, o aktywach sięgających blisko 400 mld zł. Tylko
w Polsce ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce rynków usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi oraz najcenniejszych polskich marek.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama