Elektroenergetyka

Stoen Operator: dynamiczny rozwój inteligentnej sieci średniego napięcia w 2022 r.

Stoen Operator w 2022 r. zintensyfikuje działania w zakresie rozbudowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Warszawski dostawca energii elektrycznej systematycznie inwestuje w rozwój najnowszych technologii. W ramach projektu automatyzacji sieci rocznie modernizowanych oraz budowanych będzie ponad 130 stacji średniego napięcia wyposażonych w rozdzielnice zdalnie sterowane.

Inwestycje planowane na 2022 r. są elementem nowej strategii, która zakłada, że do 2026 r. 15% wszystkich stacji SN/nn wyposażonych będzie we wskaźniki zwarć z komunikacją do systemu dyspozytorskiego, a 10% stacji — w rozdzielnice zdalnie sterowane. Działania te wpisują się jednocześnie w szerszą strategię grupy E.ON, której jeden z trzech filarów tj. digitalizacja, oparty jest na automatyzacji sieci dystrybucyjnej.

Automatyzacja sieci średniego napięcia to klucz do utrzymania najlepszych wskaźników niezawodności w Polsce

Stoen Operator, jako lider niezawodności sieci w Polsce, od dłuższego czasu konsekwentnie inwestuje w cyfryzację swojej infrastruktury. Dzięki temu spółka dysponuje obecnie ponad 500 stacjami 15/0,4kV (ok. 7%) wyposażonymi we wskaźniki zwarć z komunikacją, oraz ok. 100 stacjami przystosowanymi do zdalnego sterowania. Warto zaznaczyć, że od 2022 r. wszystkie nowobudowane stacje SN/nn wyposażane będą we wskaźniki przepływu prądu zwarcia oraz zdalne sterowanie, co umożliwi lepszą obserwowalność sieci średniego napięcia oraz szybsze przywrócenie zasilanie w sytuacjach awaryjnych. Program automatyzacji sieci zakłada dodatkowo modernizację i wprowadzenie automatyzacji dla ok. 30 istniejących stacji SN/nn rocznie.

– W 2022 r. zwiększymy wartość inwestycji w inteligentne rozwiązania sieciowe typu „Smart Grid”, które należą do naszych priorytetów i są częścią globalnej strategii sieciowej Grupy E.ON. Warto zaznaczyć, że tegoroczne realizacje są elementem szerszych planów, zgodnie z którymi do 2026 r. 15% wszystkich stacji średniego napięcia należących do Stoen Operator będzie wyposażonych we wskaźniki zwarć z komunikacją, a 10% tych stacji w rozdzielnice zdalnie sterowane – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Stoen Operator.

Nowe inwestycje sieciowe

W 2022 r. Stoen Operator zrealizuje pilotażowy projekt badawczo-rozwojowy w zakresie automatyzacji sieci niskiego napięcia na terenie dużego osiedla mieszkaniowego w Warszawie. Jako pierwszy spośród wszystkich OSD w Polsce wdroży rozwiązanie polegające na wyposażaniu złączy oraz rozdzielnic niskiego napięcia w nowoczesną aparaturę. Umożliwia ona realizację zdalnego przełączania wewnątrz sieci zgodnie z systemem FDIR, tj. wyizolowanie uszkodzonego odcinka sieci i przywrócenia zasilania pozostałym odbiorcom. Dodatkowo zamontowane w złączach urządzenia pozwolą na monitorowane parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej klientom.

Digitalizacja i program automatyzacji sieci dystrybucyjnej Stoen Operator połączony z wdrożeniem inteligentnego opomiarowania (AMI) przełożą się na lepsze zarządzanie siecią oraz skrócenie czasu usuwania awarii. Celem inwestycji jest także odpowiednie przygotowanie infrastruktury do nadchodzących wyzwań, jakimi są m.in. szybki rozwój elektromobilności oraz zwiększenie liczby instalacji OZE.


Publikacja dostępna również w formacie: doc


Źródło: Spółka Stoen Operator Sp. z o.o.

Działy

Reklama