OZE

Zielony Zwrot TAURONA z nową energią „Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć sukces”

TAURON Zielona Energia to nowa spółka w grupie, która konsoliduje kompetencje w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zielona Energia odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także prowadzić nadzór inwestycyjny  nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

 Realizując założenia Zielonego Zwrotu TAURONA w zakresie budowanych nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii sięgamy po zdywersyfikowane narzędzia. Stawiamy przede wszystkim na rozwój projektów farm wiatrowych z uzyskanymi już pozwoleniami na budowę, dzierżawę gruntów, wykorzystanie terenów należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych oraz akwizycję aktywów już funkcjonujących instalacji –mówi Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Strategii i Rozwoju. – TAURON Zielona Energia, będzie stanowiła odpowiednik jednego okna dla wszystkich podmiotów, planujących podjąć współpracę z Grupą TAURON w zakresie rozwoju nowych projektów OZE – dodaje wiceprezes TAURONA.

Powołanie spółki odpowiedzialnej za rozwój nowych mocy zainstalowanych w OZE wynika bezpośrednio z założeń Zielonego Zwrotu TAURONA. Strategia ta zakłada znaczące inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. Do 2025 r. Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w zielonych mocach.

– Przed TAURON Zielona Energia stoją ambitne cele związane ze znaczącym zwiększeniem udziału zainstalowanych mocy OZE w miksie wytwórczym Grupy. Tylko do 2025 r. Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć ten sukces, nawet w tak wymagającym otoczeniu rynkowym – mówi Wojciech Więcławek, Prezes Zarządu TAURON Zielona Energia.

Grunt pod budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych

TAURON Zielona Energia kontynuuje proces pozyskiwania gruntów pod budowę nowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Firma skupia się na dzierżawie terenów zlokalizowanych głównie w województwach śląskim, opolskim, małopolskim i dolnośląskim. Chętni do wydzierżawienia gruntów mogą zgłaszać się przez specjalny internetowy formularz. Oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego jak i firm jednoosobowych czy też pozostałych podmiotów gospodarczych i prawnych.

Najbardziej poszukiwane nieruchomości to te o powierzchni minimum 5 ha i klasie gruntu IV lub niższej. Dodatkowym atutem będzie bliska lokalizacja sieci średniego napięcia (SN) lub Głównego Punktu Zasilania (GPZ). W zamian firma gwarantuje atrakcyjne warunki dzierżawy, m. in. minimum 25-letni okres trwania umowy i coroczną waloryzację o wskaźnik inflacji.

– Żywotność farmy fotowoltaicznej obliczana jest na około 25 lat, a farmy wiatrowej na 29 lat. Stąd w naszej ofercie znajduje się właśnie taki minimalny okres umowy dzierżawy. Poza waloryzowanym o stopę inflacji wynagrodzeniem dla właściciela, TAURON opłacać będzie także podatek gruntowy i co ważne, po wygaśnięciu dzierżawy, zutylizuje istniejące instalacje fotowoltaiczne – mówi Wojciech Więcławek.

Na stronie internetowej www.tze.tauron.pl koncern udostępnił wszystkim zainteresowanym specjalny formularz, poprzez który mogą zaoferować swoją działkę. W kwestionariuszu pojawiają się pytania, m. in. o klasę gruntu, jego powierzchnię i numer księgi wieczystej (obligatoryjne), a także numer działki (opcjonalnie). Zgłaszający jest też proszony o pozostawienie swoich danych kontaktowych oraz danych adresowych oferowanej nieruchomości.

Inwestycje w OZE

W 2019 r. TAURON podwoił moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm w w północnej Polsce. Firma aktualnie dysponuje dziewięcioma takimi elektrowniami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy ponad 380 MW.

Dodatkowo, w grudniu 2020 r. TAURON kupił projekt farmy wiatrowej o docelowej mocy 30 MW. Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim składać  będzie się łącznie 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Farma planowo wyprodukuje 90 GWh rocznie, co  zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną około 35 tys. gospodarstw domowych. W czerwcu 2021 r. TAURON kupił też spółkę celową wraz z prawami do projektu budowlanego, której zadaniem jest wybudowanie farmy wiatrowej o łącznej mocy 6 MW. Inwestycja prowadzona jest w gminie Milejewo, powiat elbląski w województwie warmińsko-mazurskim.

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze, TAURON równolegle realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu 2020 r. w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, TAURON uruchomił pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu TAURON PV. Program zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Farmy powstają na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON.

W pierwszym kwartale 2021 r. do użytku oddana została elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I o łącznej mocy 6 MW. W styczniu br. zakończono też budowę drugiej instalacji w tej lokalizacji – Choszczno II o mocy 8 MW, po jej oddaniu do użytkowania obie farmy fotowoltaiczne osiągną łączną moc 14 MW.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama