Elektroenergetyka

Operatorzy systemów przesyłowych analizują wniosek Ukrenergo o synchronizację

27 lutego 2022 r. Ukrenergo, operator systemu przesyłowego Ukrainy, wystąpił z wnioskiem do operatorów z Europy kontynentalnej o awaryjną synchronizację systemu Ukrainy z systemem Europy kontynentalnej.
ENTSO-E, a w szczególności jego członkowie z Europy kontynentalnej, mają świadomość pilnej potrzeby rozpatrzenia wniosku. Z tego względu niezwłocznie zostały rozpoczęte i trwają intensywne prace na rzecz szybkiej synchronizacji systemu Ukrainy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej i stabilnej pracy systemu Europy kontynentalnej.
Analizy wykonywane przez specjalnie powołane grupy zadaniowe zostaną przedstawione Grupie Regionalnej Europy Kontynentalnej (Regional Group Continental Europe – RGCE) w najbliższym tygodniu. Podstawą dla nich będą dotychczas przeprowadzone prace analityczne wykazujące techniczną możliwość synchronizacji systemu ukraińskiego z systemem Europy kontynentalnej. Wniosek Ukrenergo o awaryjną synchronizację systemu ukraińskiego z systemem Europy kontynentalnej zostanie rozpatrzony w połowie bieżącego miesiąca.
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama