OZE

Konkursy z Funduszy Europejskich dostępne w marcu

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami, które będą trwały w marcu. Oferta obejmuje łącznie 28 konkursów: 9 z programów krajowych, 10 z programów regionalnych oraz 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Granty na Eurogranty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m. in. na pokrycie kosztów:

  • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant,
  • opracowania studium wykonalności,
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych),
  • tłumaczenie wniosku.

Szczegóły konkursu na stronie PARP

Czas na start-up

Dla startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, przeznaczony jest kolejny konkurs, w którym czeka nawet 1 mln zł wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m. in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Konkurs ruszył 4 stycznia i będzie trwał do 19 maja 2022 r.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie PARP

Autobusem i rowerem

W trosce o zrównoważoną mobilność miejską podejmowane są działania zachęcające mieszkańców do częstszego korzystania z transportu niezmotoryzowanego (rowerem, pieszo) oraz publicznego.

Obecnie dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP).

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od 24 marca 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie CUPT

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i:

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie),
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja),

skorzystaj z oferty bezpłatnych szkoleń  i doradztwa dostępnych w Twoim regionie

Usługi cyfrowe

W województwie podlaskim, w terminie od 11 marca do 4 kwietnia, będzie trwał nabór dla JST oraz administracji rządowej (w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym), do konkursu poświęconemu wspieraniu odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące rozwoju usług elektronicznych w administracji. E-usługi umożliwiają załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, ułatwiają codzienne życie i pomagają zaoszczędzić czas.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie rpo.wrotapodlasia.pl

Energia odnawialna

Jeszcze do 11 marca zapraszamy  przedsiębiorców do aplikowania o dofinansowanie zakładające budowę lub modernizację  sieci dystrybucyjnych, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Termin składania wniosków: od 21 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rpo.warmia.mazury.pl

Termomodernizacja

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają szansę na wsparcie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji, mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Termomodernizacja budynków, może obejmować między innymi kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

Wnioski można będzie składać w terminie od 22 marca do 20 kwietnia.

Więcej informacji na rpo.lubelskie.pl

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w marcu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji. Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.pois.gov.pl

Działy

Reklama