Paliwa dla energetyki

Wiceminister Zyska o powstaniu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Rozwój technologii wodorowych oraz ich znaczenie dla regionu Dolnego Śląska to główny temat spotkania powołującego Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa. W wydarzeniu, które odbyło się 25 lutego 2022 r. we Wrocławiu, wziął udział Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił podczas spotkania Wiceminister Zyska, powoływane dziś stowarzyszenie stanowi kontynuację działań, które zostały zainaugurowane wraz z podpisaniem Listu intencyjnego w sprawie powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

– Utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej umożliwi przeprowadzenie kompleksowej transformacji i reindustrializacji regionu w oparciu o cały łańcuch wartości gospodarki wodorowej – powiedział.

Pełnomocnik rządu ds. OZE zaznaczył także, że 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przyjęcia Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Dokument określiła strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce oraz działania na rzecz wspierania jej rozwoju.

– Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki i dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów – mówił.

Wiceminister Klimatu i Środowiska zwrócił także uwagę, że niezwykle ważna jest także współpraca na rzecz rozwoju technologii wodorowych.

– Dzięki wspólnym działaniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz wszystkich interesariuszy chcemy rozwijać technologie wodorowe, dlatego 14 października ubiegłego roku zawarliśmy Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej – przypomniał Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

– Cieszę się, że coraz więcej osób dostrzega wzrastającą rolę wodoru w gospodarce i dostrzegają jego potencjał w dekarbonizacji polskiej energetyki, ciepłownictwa, transportu i przemysłu. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, pozyskiwanie partnerów biznesowych, optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe – podsumował Wiceminister Zyska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama