OZE

PGE wybrała polską firmę do współpracy przy budowie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

Grupa PGE chce angażować jak najwięcej krajowych przedsiębiorstw przy realizacji programu offshore. W opracowaniu dokumentacji zakupowej i w trakcie  postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę przyłącza lądowego dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 doradcą PGE Baltica będzie „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA. 

Morska Farma Wiatrowa Baltica będzie największą morską elektrownią wiatrową w polskiej części Morza Bałtyckiego. Wyłoniony w przetargu krajowy doradca przygotuje dokumentację, która stanowić będzie kluczowy element kolejnego postępowania zakupowego na wybór generalnego wykonawcy budowy przyłącza lądowego dla elektrowni Baltica 2 i Baltica 3. Osiągną one łączną zainstalowaną moc ok. 2,5 GW, a ich eksploatację planujemy rozpocząć w perspektywie najbliższych pięciu lat – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – To dobry sygnał dla rodzimego rynku, że nawet na etapie doradztwa w zakresie przygotowania inwestycji współpracować będziemy z krajowym przedsiębiorstwem. W ten sposób realizujemy nasz cel angażowania i zachęcania polskich firm w budowę morskich farm wiatrowych – dodał Wojciech Dąbrowski.

Umowę ze spółką „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” zawarła spółka PGE Baltica z Grupy PGE. W ramach współpracy powstanie dokumentacja dla eksportowych linii kablowych w obszarze lądowym, kanalizacji teletechnicznej dla linii światłowodowych oraz lądowych stacji transformatorowych wraz z podłączeniem do infrastruktury Operatora Sieci Przesyłowej. 

– ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA zgodnie ze swoją strategią udział w projektach Morskich Farm Wiatrowych traktuje jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju firmy. Możliwość udziału naszej firmy w opracowaniu dokumentacji zakupowej oraz doradztwa w trakcie postepowania przetargowego na generalnego wykonawcę przyłącza lądowego dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 jest bardzo istotnym krokiem w tym kierunku. Wierzymy, że wybór naszej firmy – firmy polskiej, z długoletnimi tradycjami i bogatym doświadczeniem na szeroko rozumianym rynku energetycznym – będzie gwarancją sukcesu tego przedsięwzięcia – powiedział Łukasz Grela, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA. 

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma zostać oddany do użytku w 2027 r. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W tym roku partnerzy projektu – PGE Baltica i Ørsted – spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Źródło: PGE Baltica Sp. z o.o.

Działy

Reklama