Paliwa dla energetyki

Węgiel z kopalni przewiezie PKP Cargo

Ponad 4 mln ton węgla z kopalń TAURON Wydobycia przewiezie PKP CARGO transportem kolejowym zarówno do elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, jak i do innych odbiorców na terenie całego kraju. Spółki podpisały nowe umowy transportowe o wartości przekraczającej 100 mln zł.

Oferty złożone przez PKP CARGO zostały wybrane, jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby TAURON Wydobycie. Spółki podpisały dwie umowy na przewozy kolejowe węgla o łącznej szacowanej wartości szacowanej na blisko 107 mln zł.

– Sprawny transport kolejowy paliwa węglowego z naszych trzech kopalń dla elektrowni i elektrociepłowni to istotna składowa systemu bezpieczeństwa energetycznego, dlatego cieszymy się, że przetarg wygrał sprawdzony partner biznesowy w tym zakresie, co pozwoli na kontynuację wieloletniej współpracy – mówi Jacek Pytel, Prezes Zarządu TAURON Wydobycie.

Umowy obowiązują do kwietnia 2023 r. PKP CARGO będzie realizować przewozy łącznie 4,4 mln ton węgla z trzech kopalń TAURON Wydobycie tj. ZG Sobieski, ZG Janina i ZG Brzeszcze. Blisko 3,9 mln ton to węgiel przeznaczony dla jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Pozostała masa zrealizowana zostanie do innych odbiorców rozmieszczonych na terenie całej Polski.

– Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Grupą TAURON, która jest jednym z kluczowych klientów PKP CARGO. Przewozy węgla to jedna ze strategicznych specjalizacji naszej spółki, z powodu której PKP CARGO jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski – zaznacza Władysław Szczepkowski, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Do obsługi kontraktu PKP CARGO wykorzystywać będzie standardowe wagony węglarki serii Ea oraz specjalistyczne wagony samowyładowcze typu Fa.

Zwiększony popyt

TAURON Wydobycie odnotowuje aktualnie znacznie większe zapotrzebowanie na produkty węglowe niż w latach ubiegłych –  zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych.

Ubiegły rok Spółka zamknęła ze znacznie większymi przychodami ze sprzedaży węgla. Pozwoliło to poprawić płynność Spółki i z pewnością pozytywnie wpłynie na jej wyniki w kolejnych miesiącach.

Z kolei Grupa PKP CARGO – według danych GUS – przewiozła w 2021 r. prawie 93 mln ton ładunków i odnotowała wysoki wzrost przewozów o 9,8% w stosunku do 2020 r. W dużej części ten wzrost wynikał z wyższego zapotrzebowania na węgiel kamienny przede wszystkim ze strony sektora energetycznego i ciepłowniczego.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama