EkoMobility

Stwórz swój Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Właśnie wystartował konkurs, na który czekało wiele miast. Możliwe będzie otrzymanie pieniędzy na stworzenie dobrego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Znamy już szczegóły naboru konkursowego, który jest skierowany do miast średnich i ich obszarów funkcjonalnych. Od 24 marca do 22 kwietnia 2022 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych na opracowanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W puli konkursu jest 8 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Stworzenie dobrego SUMP i rozwój zrównoważonej mobilności w miastach są kluczowe, jeśli chcemy realnie wpływać na poprawę jakości przestrzeni miejskiej. Te zmiany wiążą się ze zmniejszaniem zanieczyszczenia powietrza i zatłoczenia komunikacyjnego. Warto też pamiętać o współpracy z sąsiednimi gminami i miastami, by podjęte działania były bardziej skuteczne i miały większy zasięg.

Konkurs prowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na którego stronie można znaleźć wszystkie szczegóły, w tym listę wnioskodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie SUMP, wzory dokumentów, kryteria oceny projektów czy zasady prowadzenia oceny.

Równolegle prowadzony jest nabór pozakonkursowy dla drugiej grupy beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, tj. 13 ZIT wojewódzkich. Szczegóły również są dostępne na stronie CUPT.

Wsparcie finansowe środkami unijnymi w opracowaniu SUMP będzie kontynuowane w kolejnych latach z perspektywy finansowej 2021-2027. Nabory już uruchomione, jak i dopiero planowane, pozwolą na wsparcie miast zainteresowanych opracowaniem SUMP.

Działy

Reklama