Ochrona środowiska

Polskie miasta wkraczają na drogę ku neutralności klimatycznej. 15 samorządów weźmie udział w 3 edycji programu LeadAir

Osiągnięcie neutralności klimatycznej w skali globalnej ma ścisły związek z działaniami podejmowanymi lokalnie. Ważnym ogniwem tego procesu są miasta, które zajmują około 3 proc. powierzchni ziemi, ale odpowiadają za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych[i]. Dlatego właśnie samorządy miast muszą zaangażować się w przeciwdziałanie postępującemu kryzysowi klimatycznemu i przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 i innych substancji szkodliwych.  Z tą myślą Forum Energii stworzyło program doradczo-rozwojowy dla miast – LeadAir.

Konsekwencje spalania węgla

Zmiany klimatu i smog to dwa ważne wyzwania, z którymi mierzymy się w całej Europie. Przyczyny to m.in. wykorzystywanie paliw kopalnych oraz brak podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji substancji szkodliwych. Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów europejskich pod kątem zużycia węgla. Spośród ok. 13 mln ton węgla kamiennego zużytego w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej, aż 11 mln ton spalono w Polsce[ii].

W 2020 r. Unia Europejska ogłosiła plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Neutralność klimatyczna to ograniczenie i zrównoważenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. Zgodnie z planem, europejskie kraje mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 2030 r. o 55% (w porównaniu do 1990 r.). Wymaga to szeregu inwestycji takich jak wymiana i modernizacja źródeł ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej
i modernizacja budynków, ograniczenia emisji i wdrożenie nowoczesnych technologii w przemyśle, transporcie oraz usługach publicznych.

Misja zdrowie

Szacuje się, że do 2050 r. prawie 85%. Europejczyków będzie mieszkać na obszarach miejskich. Dlatego miasta odgrywają kluczową rolę w realizacji polskich i europejskich celów związanych z ograniczeniem emisji CO2. Wsparcie w tym procesie miasta mogą otrzymać biorąc udział w programie LeadAir, który opracował think-tank Forum Energii. Główną osią programu jest indywidualne, długoterminowe doradztwo dla miejskich samorządów w dziedzinie energii, finansów, technologii, prawa, transportu i zdrowia. Podczas konsultacji eksperci wspólnie z przedstawicielami miast wypracowują praktyczne rozwiązania w zakresie neutralności klimatycznej, dopasowane do specyfiki oraz indywidualnych potrzeb danego samorządu. 

Do tegorocznej, trzeciej już edycji programu zgłosiły się miasta z całej Polski, różniące się wielkością, ale też nękającymi je problemami. Do II etapu rekrutacji zakwalifikowało się 28 samorządów:

 1. Augustów
 2. Braniewo
 3. Dopiewo
 4. Ełk
 5. Inowrocław
 6. Jedlicze
 7. Kamienna Góra
 8. Kraków
 9. Libiąż
 10. Łódź
 11. Mielec
 12. Nakło nad Notecią
 13. Olsztynek
 14. Poznań
 15. Prabuty
 16. Radlin
 17. Rawicz
 18. Ruda Śląska
 19. Rumia
 20. Rybnik
 21. Rzeszów
 22. Sokółka
 23. Szczytna
 24. Śrem
 25. Tychy
 26. Warszawa
 27. Wrocław
 28. Żory.

Prace nad inicjatywami, które przyśpieszą osiągnięcie neutralności klimatycznej rozpoczną się w marcu, po ogłoszeniu 15 miast zakwalifikowanych do LeadAir. W gronie doradzających ekspertów i ekspertek znajdą się m. in. specjaliści w zakresie pozyskiwania funduszy, tworzenia lokalnych polityk, ciepłownictwa, elektroenergetyki, czy OZE.

– Program LeadAir, organizowany przez Forum Energii od trzech lat, ma na celu pomóc miastom w dołączeniu do grona liderów neutralności klimatycznej. Odpowiada na potrzebę eksperckiego doradztwa w tym zakresie oraz wzrastającej świadomości problemu. Coraz więcej polskich samorządów aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Cieszy nas to, że te tematy coraz częściej są traktowane priorytetowo przez samych mieszkańców, dzięki czemu samorządom łatwiej wdrażać dobre rozwiązania. Wiele miast wie, jak ważna jest kwestia środowiska i jakie daje szanse na rozwój – podkreśla Anita Cieślicka, Koordynatorka Programu LeadAir.

W poprzednich edycjach programu LeadAir, Forum Energii współpracowało z 30 miastami, realizując: 30 indywidualnych procesów doradczych, 90 godz. warsztatów i szkoleń oraz 12 webinariów publikację autorskich analiz, m.in. „Przewodnik dla samorządów Jak finansować działania na rzecz poprawy jakości powietrza i realizacji celów klimatyczno-energetycznych?” oraz współpracując z 75 ekspertami i ekspertkami.

[i] Komisja Europejska, Miasta inteligentne i neutralne dla klimatu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_pl.pdf

[ii] Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie. Dlaczego należy brać pod uwagę globalne megatrendy?

https://leadair.pl/webinary/oze-w-gminie-dostepne-technologie-i-inspiracje/

Źródło: Forum Energii

Działy

Reklama