Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGNiG odpowiada na wezwanie Gazpromu do arbitrażu ws. cen gazu

PGNiG złożyło odpowiedź na wezwanie Gazpromu na arbitraż, w której wniosło o oddalenie roszczeń Gazpromu, a dodatkowo złożyło roszczenia wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej. 

W połowie stycznia 2022 r. Gazprom wezwał PGNiG na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc z siedzibą w Sztokholmie, żądając zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Gazprom oczekuje podwyższenia ceny kontraktowej z mocą wsteczną od 2017 r. oraz od 2020 r., na podstawie wniosków o renegocjację ceny kontraktowej z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz z dnia 9 listopada 2020 r.

– Po gruntownym przeanalizowaniu sprawy, podtrzymujemy stanowisko, że żądanie podwyższenia ceny kontraktowej zawarte w wezwaniu Gazpromu jest pozbawione podstaw. Co więcej, uważamy, te roszczenia za niedopuszczalne pod względem formalnym, dlatego nasza odpowiedź na wezwanie do arbitrażu jest jednoznaczna – wnosimy o oddalenie roszczeń Gazpromu – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Warto przypomnieć, że wspomniane wnioski Gazpromu o renegocjację zostały złożone w odpowiedzi na, odpowiednio, wniosek PGNiG o obniżenie ceny kontraktowej z dnia 1 listopada 2017 r. i wniosek PGNiG o obniżenie ceny kontraktowej z dnia 1 listopada 2020 r., który PGNiG zmodyfikowało w dniu 28 października 2021 r., w warunkach rekordowo wysokich cen gazu w Europie.

Dlatego, niezależnie od żądania oddalenia roszczeń Gazpromu, PGNiG dodatkowo zgłosiło roszczenia wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej na podstawie ww. wcześniejszych wniosków spółki.

– Jesteśmy przygotowani, aby wykazać nasze racje przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie – zadeklarował Prezes PGNiG SA.

Rozpoczęcie postepowania arbitrażowego zainicjowało określoną w kontrakcie jamalskim procedurę rozstrzygania sporów, co nie zamyka jednocześnie możliwości ich rozwiązania polubownego w przypadku osiągniecia odpowiedniego porozumienia przez PGNiG i Gazprom.

PGNiG dwukrotnie, w latach 2011 i 2015 r., korzystało z prawa do arbitrażu przewidzianego w kontrakcie jamalskim. W efekcie postępowania zainicjowanego w 2015 roku, w marcu 2020 r. Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową kontraktu, przychylając się do wniosku PGNiG.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama