Elektroenergetyka

Zagęszczamy sieć Smart Grid

ENERGA-OPERATOR przeprowadziła dodatkowe dwa postępowania zakupowe na dostawę rozłączników oraz modemów TETRA, które montowane są w ramach projektu Smart Grid. 3 lutego br. zawarto umowę z firmą ZPUE SA, a 8 lutego z firmą DGT Sp. z o.o., która jest dostawcą modemów komunikacyjnych TETRA. Łączna wartość umów przekracza 23 mln zł netto.

Montaż urządzeń, w łącznej ilości 619 szt. będzie realizowany do lutego 2023 r. (ZPUE  rozpocznie dostawy rozłączników napowietrznych SN od marca br.) Dzięki temu osiągniemy wskaźnik nasycenia łącznikami sterowanymi zdalnie sieci SN w wysokości 14,2 szt. na 100 km linii (przyjęty przez PTPiREE standard dla sieci inteligentnych to 14 szt.). Realizacja zadania jest możliwa dzięki oszczędnościom uzyskanym w poprzednich przetargach na zakup urządzeń w ramach projektu Smart Grid, co umożliwiło wykorzystanie pełnej puli środków przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednym z kluczowych elementów służących poprawie niezawodności sieci SN oraz osiągnięcia przez nią standardu smart grid jest zapewnienie rezerwowania zasilania, sterowalności (automatyzacja) oraz obserwowalności (monitorowanie) stanu i parametrów elektrycznych. Podstawowym zadaniem automatyzacji (montażu rozłączników napowietrznych SN sterowanych) jest minimalizacja czasów przerw w dostawie energii elektrycznej.

W wyniku montażu dodatkowej ilości urządzeń zapewniony zostanie wysoki poziom utrzymania ciągłości zasilania odbiorców i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Oznacza to, że łącznie zostanie zakupionych i zainstalowanych w ramach projektu Smart Grid 1799 szt. rozłączników napowietrznych SN i modemów komunikacyjnych TETRA.

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

Działy

Reklama