OZE

Proces przyłączenia mikroinstalacji dla prosumentów – poradnik

Mikroinstalacje cieszą się coraz większą popularnością, dlatego trzeci z kolei cykl kampanii wizerunkowo-edukacyjnej EOP dedykowany jest prosumentom. W poradniku informujemy, kto i w jaki sposób może wystąpić o przyłączanie mikroinstalacji i jakie standardy powinna ona spełniać.

W materiale pokazujemy, jak wygląda proces przyłączenia mikroinstalacji. Wyjaśniamy, jaki tryb należy wybrać w zależności od mocy instalacji i gdzie złożyć wymagane dokumenty. Z uwagi na fakt, że wykonanie mikroinstalacji leży po stronie klientów, szczegółowo opisane zostały warunki i standardy, które musi spełniać przyłączana instalacja. Chodzi przede wszystkim o wymóg Kodeksu Sieciowego RfG dotyczący falowników.

Przyłączamy Odnawialne Źródła Energii (OZE)

OZE stają się już powszechne. Od wielkich turbin wiatrowych ustawionych na polach, po małe panele fotowoltaiczne zasilające latarnie czy dostarczające energię na potrzeby energetyczne domu, pomagające obniżyć rachunki za energię elektryczną. Te ostatnie zaliczane są do mikroinstalacji i cieszą się w ostatnim czasie sporą popularnością.

poradnik prosument 2

Jak można zgłosić przyłączenie mikroinstalacji?

O przyłączenie mikroinstalacji możesz wystąpić na dwa sposoby:

 1. Tryb zgłoszenia – gdy moc zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji jest mniejsza lub równa mocy przyłączeniowej obiektu.
 2. Tryb wniosku – gdy moc zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej obiektu.

Większość mikroinstalacji przyłączana jest w trybie zgłoszenia, stąd w tym poradniku zajmiemy się krok po kroku właśnie tym trybem. Natomiast z procesem przyłączenia w trybie wniosku możesz zapoznać się na stronie internetowej Energa-Operator.

Prosumentem energii odnawialnej jesteś wtedy, gdy energię elektryczną z OZE wytwarzasz na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub własnej działalności gospodarczej.

Dokumenty dotyczące przyłączenia możesz złożyć:

Warunki i standardy przyłączanych instalacji

Wykonanie mikroinstalacji pozostaje w Twoim zakresie.

Zgłaszając przyłączenie mikroinstalacji lub podejmując decyzję o wyborze urządzeń, zwróć uwagę czy wskazany w zgłoszeniu falownik (inwerter) znajduje się w wykazie certyfikowanych urządzeń prowadzonym przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, będących członkami Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Jeśli falownika nie ma w wykazie, powinieneś załączyć do zgłoszenia certyfikat sprzętu i dokumenty wymagane zgodnie z wytycznymi PTPiREE.

Proces przyłączenia mikroinstalacji w trybie zgłoszenia

poradnik prosument 3

W zgłoszeniu przyłączenia należy wypełnić dane dot. mikroinstalacji, w tym:

 • lokalizację mikroinstalacji,
 • rodzaj odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w mikroinstalacji,
 • moc zainstalowaną elektryczną mikroinstalacji,
 • moc maksymalną mikroinstalacji,
 • typy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
 • dane osobowe,
 • dane techniczne.

Wniosek przyłączeniowy możesz pobrać ze strony Energa-Operator. Możesz też odwiedzić jedną z placówek Energa-Operator.

Energa-Operator akceptuje falowniki (inwertery) znajdujące się w wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE. W tym przypadku proces weryfikacji został już przeprowadzony dla danych urządzeń, stąd jest on uproszczony.

W przypadku inwerterów nieznajdujących się we wskazanym wykazie, powinieneś złożyć dokumenty zgodne z odpowiednimi wytycznymi PTPiREE. Złożone dokumenty techniczne dotyczące urządzenia będą podlegały weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów.

Wypełnione i kompletne zgłoszenie możesz przesłać do nas poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Energa-Operator, pocztą lub złożyć osobiście w każdym z Oddziałów Energa-Operator.

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia Energa-Operator dokona sprawdzenia mikroinstalacji na zgodność z parametrami podanymi w zgłoszeniu i w przypadku pozytywnego wyniku, wymieni licznik na dwukierunkowy. Po zakończonym procesie przyłączeniowym Energa-Operator potwierdzi przyłączenie stosownym dokumentem. Za przyłączenie mikroinstalacji nie pobiera się opłat.

Dwukierunkowy licznik służy do pomiaru ilości energii pobranej z sieci oraz wytworzonej w mikroinstalacji, która nie została zużyta w obrębie instalacji odbiorczej, a wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.

Kim jest Energa-Operator?

Energa-Operator pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). OSD można porównać do firmy kurierskiej, która nie wytwarza ani nie sprzedaje produktów, a jedynie je dostarcza. Podobnie OSD – za pomocą setek tysięcy kilometrów linii, stacji elektroenergetycznych i układów pomiarowo-rozliczeniowych – doprowadza energię elektryczną do odbiorców końcowych nie będąc ani jej wytwórcą ani sprzedawcą.

Jeżeli widzisz sytuację związaną z infrastrukturą energetyczną, mogącą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, natychmiast zadzwoń na numer 991 i zgłoś ją konsultantowi. Mogą to być np. zerwane przewody, drzewo wrastające w linię energetyczną czy obiekt energetyczny, w którym została zerwana kłódka lub jest on otwarty. Pamiętaj, aby nie próbować działać na własną rękę. Infrastruktura energetyczna może znajdować się pod napięciem znacznie wyższym niż w naszych domach. Do porażenia może dojść nawet bez bezpośredniego kontaktu z jej elementami.

Skontaktuj się z nami

 • Strona internetowa: energa-operator.pl
 • System Rezerwacji Internetowej: rezerwacje.energa-operator.pl
 • Infolinia (dni robocze 8:00–18:00): +48 801 404 404 lub +48 58 767 43 50
 • SMS (o treści: AWARIA): nr 3991
 • Pogotowie Energetyczne: nr 991

pdf Poradnik prosumenta – ulotka

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

Działy

Reklama