OZE

PGE kupiła siedem projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 26 MW

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie blisko 29 GWh rocznie – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 12 tys. gospodarstw domowych.

Wszystkie elektrownie PGE Energia Odnawialna uruchomi do końca trzeciego kwartału 2023 r. Do ich budowy wykorzystane zostaną nowoczesne moduły fotowoltaiczne, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Nabycie siedmiu projektów fotowoltaicznych to kolejna po zakupie Farmy Wiatrowej Skoczykłody ważna w ostatnim czasie akwizycja PGE na rynku zielonej energetyki. Naszym celem jest wybudowanie do 2030 r. 3 GW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych i dodatkowy 1 GW w elektrowniach wiatrowych. Dlatego oprócz przygotowywania własnych przedsięwzięć jesteśmy stale otwarci na możliwość pozyskiwania zarówno projektowanych, jak i zrealizowanych już inwestycjimówi Marcin Karlikowski, Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna.

Ubiegły rok był dla Grupy PGE przełomowy pod względem realizacji planów związanych z fotowoltaiką. PGE zabezpieczyła pod inwestycje ok. 3 tys. ha gruntów oraz otrzymała pozwolenia na budowę nowych projektów PV o łącznej mocy blisko 200 MW. W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli PGE rokrocznie ogłaszać przetargi na instalacje fotowoltaiczne o mocy rzędu 300 MW.

PGE będzie realizować inwestycje zarówno korzystając z systemu wsparcia, jak i poprzez długoterminowe kontrakty typu PPA.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Działy

Reklama