Elektroenergetyka

TAURON zainwestował na Śląsku 700 mln zł na wszystkich poziomach napięć

Nowoczesna energetyka, to nie tylko ogromne inwestycje w nisko i zeroemisyjne jednostki wytwórcze, ale również rozwój sieci dystrybucyjnej. Dzięki takiemu podejściu TAURON od lat jest liderem branży energetycznej, dysponując najlepszą siecią dystrybucyjną w kraju. Jednym z zadań realizowanych przez firmę na Śląsku jest modernizacja sieci dla Parku Śląskiego w Chorzowie.

TAURON wydał w ub. r. blisko 700 mln zł na inwestycje w województwie śląskim. Modernizacje i realizacja nowych zadań infrastrukturalnych usprawniają funkcjonowanie sieci i poprawiają pewność zasilania klientów, umożliwiając przyłączanie nowych obiektów i skracając czas trwania awarii.

– Śląsk jest dla nas bardzo ważnym obszarem inwestycyjnym, to właśnie tu swoje siedziby mają najwięksi przemysłowi klienci, charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem na moc. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, a także dostosowanie jej do rozwoju regionu, zmieniających się potrzeb klientów i coraz wyższych oczekiwanych standardów świadczenia usług. Jako operator sieci dystrybucyjnej reagujemy na zmiany w zakresie naszych zadań, wynikające z funkcji sieci dystrybucyjnej przy tak dynamicznym rozwoju źródeł OZE – mówi Artur Michałowski, p.o. Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia.

TAURON wspiera biznes

Przykładem dużego rozwijającego się podmiotu z województwa śląskiego jest firma Sk Hi Tech Materials Poland zlokalizowana w strefie ekonomicznej w Tucznawie. Firma produkuje baterie do samochodów elektrycznych, swój pierwszy zakład uruchomiła w 2020 r. Rozwój i planowana rozbudowa zakładu, spowodowały, że jedno zasilanie na napięciu 110 kV z istniejącej stacji okazało się niewystarczające. Obecnie dla zapewnienia wnioskowanego zapotrzebowania na moc TAURON buduje drugie zasilanie, z terminem realizacji do końca lutego 2023 r. Docelowo zmodernizowana zostanie stacja 400/110 kV Tucznawa, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują trzeci autotransformator. Planowana wartość inwestycji po stronie TAURONA to ok. 85 mln zł.

Miliony złotych na sieć energetyczną TAURONA

Przebudowa linii 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew to zadnie, którego celem jest zwiększenie stabilności zasilania (zasilanie rezerwowe) dla miasta Racibórz. Zakres realizowanej obecnie inwestycji obejmuje przebudowę wyeksploatowanej linii WN wybudowanej kilkadziesiąt lat temu i wymianę lub przebudowę 79 stanowisk słupowych 110 kV.

Kolejną ważną inwestycją dla regionu jest budowa nowego GPZ (Główny Punkt Zasilania) 110/20 kV Bojszowy. Budowa stacji jest konieczna dla przyłączania nowych klientów biznesowych i indywidualnych. Inwestycja zmniejszy skutki ewentualnych awarii sieci w tej okolicy. Budżet inwestycji zrealizowanej już w ponad 60% to ok. 20 mln zł.

TAURON rozwija Śląsk

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych z myślą o mieszkańcach Śląska jest modernizacja sieci zlokalizowanych na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.

– Obecnie odbiorcy, tacy jak Planetarium Śląskie czy Śląski Ogród Zoologiczny są zasilani z wyeksploatowanej, starej sieci, niebędącej własnością TAURONA. Stan ten uniemożliwia rozwój i realizowanie zamierzeń inwestycyjnych przez Park Śląski, będący dla mieszkańców aglomeracji śląskiej szczególnym miejscem. Prace rozpoczęły się w 2019 r., a roboty budowlane w 2021 r. W pierwszym etapie zostało wykonane zasilanie modernizowanego Planetarium i Obserwatorium Śląskiego. Planowany czas zakończenia całości inwestycji to czerwiec br., a zakres inwestycji to budowa 10 stacji transformatorowych SN/nN, ok. 10 km linii kablowych SN (średnie napięcie) i ok. 9 km linii kablowych niskiego napięcia – mówi Robert Zasina, Prezes spółki TAURON Dystrybucja.

Z kolei na północy województwa, na terenie oddziału w Częstochowie, trwają ostatnie prace pozwalające na przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i zasilenie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Częstochowskiej Strefy Ekonomicznej. Będzie to możliwe dzięki zakończeniu budowy stacji 110/15 kV Sabinów w wersji napowietrznej z rozdzielnią 15 kV w budynku stacji. Obiekt jest obecnie na etapie odbiorów i uruchomienia.

TAURON buduje w górach

Na południu województwa na terenie Oddziału w Bielsku-Białej w ub. r. zrealizowano modernizację linii 110 kV relacji Magurka-Szczyrk i Szczyrk-Żywiec oraz przyłączenie Sali koncertowej Cavatina w Bielsku-Białej.

– Nowoczesna energetyka, to nie tylko infrastruktura elektroenergetyczna, którą widać w naszym otoczeniu. W coraz większym stopniu o naszej sprawności organizacyjnej i skuteczności decydują informatyka, cyfryzacja i nowoczesne kanały łączności. Na etapie realizacji w naszych oddziałach, w tym na terenie jednostek organizacyjnych na Śląsku, jest budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej, umożliwiającego analizę pracy sieci i automatyzację lokalizacji uszkodzeń. Pełne wdrożenie takiego systemu pozwoli na ograniczenie trwania przerw w dostawie energii dla klientów. W ub. r. w skali spółki przeznaczyliśmy na ten cel blisko 39 mln zł – wyjaśnia Robert Zasina, Prezes TAURON Dystrybucja.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama