Paliwa dla energetyki

Oświadczenie Zarządu PGNiG dotyczące wezwania na arbitraż w sprawie EuRoPol GAZ

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA otrzymało od PJSC Gazprom wezwanie na arbitraż dotyczące wypłaty dywidend z zysków EuRoPol GAZ SA oraz domniemanego naruszenia praw wynikających z zasad nadzoru korporacyjnego przysługujących Gazpromowi oraz członkom zarządu EurRoPol GAZ powoływanym przez Gazprom.

W ocenie Zarządu PGNiG żądania zawarte w wezwaniu Gazpromu są całkowicie bezzasadne. PGNiG wykonuje prawa i obowiązki akcjonariusza EuRoPol GAZ zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, natomiast decyzje dotyczące podziału zysku netto za dany rok obrotowy podejmuje Walne Zgromadzenie EuRoPol GAZ.

PGNiG podejmie stosowne kroki prawne, aby wykazać bezzasadność żądań Gazpromu.

PGNiG posiada, bezpośrednio i pośrednio, poprzez spółkę zależną GAS-TRADING SA, 51,18% akcji w kapitale zakładowym EuRoPol GAZ, natomiast 48,82 proc. akcji należy do Gazpromu.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama