EkoMobility

Grupa PGE i PKP Cargo Terminale wspólnie będą rozwijać sektor transportu multimodalnego w ramach transformacji województwa łódzkiego

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Betrans, spółka z Grupy PGE, która od prawie 20 lat świadczy usługi transportowe na rzecz sektora wydobywczo-wytwórczego oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podpisały z PKP Cargo Terminale list intencyjny dotyczący współpracy przy powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego (KTK) przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach (pow. zduńskowolski). KTK będzie stanowić platformę do współpracy na rzecz rozwoju sektora transportowego i nowoczesnych rozwiązań multimodalnych. Powstanie Konsorcjum to element wspierający inwestycje transformacyjne dla regionu bełchatowskiego i województwa łódzkiego.

– Ta inwestycja wyznacza kierunek zmian w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Wyraźna informacja, że logistyka w połączeniu z multimodalnym transportem towarowym to jedna z gałęzi gospodarki, która będzie tutaj dominować. Takie jest też założenie Terytorialnego Planu Transformacji oraz Strategii Województwa Łódzkiego. Potężna inwestycja w tym kierunku przy udziale tak poważnych partnerów strategicznych da sygnał innym firmom z branży, że w tym miejscu warto inwestować. Zawsze zależało mi na tym, aby nie tylko ożywić port przeładunkowy w Zduńskiej Woli-Karsznicach, ale uczynić z niego wyjątkowe miejsce, charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami. Zależy mi na tej inwestycji, bo upatruję w niej wielką szansę nie tylko dla mieszkańców Zduńskiej Woli i powiatu zduńskowolskiego, ale dla całej południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Powstające konsorcjum to zwieńczenie wieloletnich działań, włączając w to zaangażowanie Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Połączenie sił dwóch gigantów polskiego rynku: PGE i PKP daje pewność, że powstająca inwestycja spełni nasze oczekiwania – mówi Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

– Współpraca pomiędzy polskimi spółkami PGE i PKP Cargo Terminale przyczyni się do rozwoju krajowego odcinka europejskiego multimodalnego ruchu towarowego. Dzięki powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego PGE będzie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego systemu transportu, wykorzystującego potencjał przeładunkowy i magazynowy terminali należących do PKP Cargo Terminale – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.To także kolejny, ważny element na mapie transformacji regionu bełchatowskiego. Celem Konsorcjum Transportu Kombinowanego jest zwiększenie udziału usług logistycznych na terenie województwa łódzkiego oraz centralnej Polski. Przyczyni się to do utworzenia nowych miejsc pracy. Projekt ten ma także wymiar środowiskowy – ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego przyczyni się do redukcji emisji CO2 – dodaje Wojciech Dąbrowski.

– PKP Cargo Terminale, spółka odpowiedzialna za rozwój i obsługę sieci terminalowych w Polsce, jest zainteresowana przyszłą kooperacją z PGE Polska Grupa Energetyczna i Betrans w zakresie obsługi przewozowej. Dzięki inicjatywie Pana Marszałka Grzegorza Schreibera – PKP Cargo Terminale buduje jeden z największych portów terminalowych w centralnej Polsce, dlatego każda współpraca w zakresie zabezpieczania łańcuchów dostaw dla przedsiębiorstw wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu towarów i funkcjonowania przedsiębiorstw w tym przypadku z województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych oraz gospodarki naszego kraju. Liczymy, że współpraca z naszymi partnerami przyczyni się również do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw transportowych oraz Terminala Multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu PKP Cargo Terminale.

Rozwój transportu kombinowanego to przyszłość logistyki, a podjęcie współpracy z PKP Cargo Terminale daje spółce Betrans możliwość wykorzystania praktycznego doświadczenia w transporcie drogowym przy realizacji projektów mających wpływ na wymianę handlową między Azją, a Europą. Nowe punkty logistyczne zlokalizowane w województwie łódzkim będą wspierać m.in. największe w Polsce terminale przeładunkowe na trasach Transeuropejskich Korytarzy Transportowych.

Wsparcie dla multimodalności transportu towarowego zostało wpisane do projektu Terytorialnego Planu Transformacji Energetycznej Województwa Łódzkiego (TPTE WŁ) jako element uzupełniający do działań objętych wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

PGE Polska Grupa Energetyczna aktywnie uczestniczy w realizacji działań wspierających sprawiedliwą transformację regionu bełchatowskiego.
We wrześniu 2021 r. działalność rozpoczęło Centrum Rozwoju Kompetencji, którego zadaniem jest przygotowanie pracowników Kompleksu Bełchatów do transformacji energetycznej i zdobycia umiejętności w zawodach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wśród inwestycji planowanych przez Grupę PGE w regionie bełchatowskim są m.in. inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii: projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych, czy rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego.

Grupa PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego na inwestycje przeznaczy blisko 5 mld zł. Do tych działań dołączy współtworzenie nowoczesnego i ekologicznego transportu kombinowanego.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama