Ochrona środowiska

W POIiŚ wyłoniliśmy ostatnie 39 projektów na rzecz poprawy jakości powietrza na Śląsku!

Pozytywną ocenę uzyskało 39 wniosków o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Wartość ich dofinansowania to ponad 76,5 mln zł. Projekty zostały wyłonione w ostatnim już konkursie ogłoszonym w lutym 2021 r. z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył ocenę projektów złożonych w szóstym – ostatnim już konkursie w poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. W konkursie wyłoniono 39 projektów na ponad 76,5 mln zł dofinansowania UE. Aplikować o wsparcie oprócz samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, mogły także spółki Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową. Lista projektów wybranych w tym konkursie zamieszczona jest na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem, pomimo towarzyszącej sytuacji epidemicznej. Nabór był w nim wydłużony o 2 miesiące i trwał do 27 lipca 2021 r. To odpowiedź na prośby potencjalnych wnioskodawców kierowane do instytucji organizującej konkurs, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Efektem realizacji projektów w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych będzie nie tylko poprawa jakości powietrza na Śląsku, ale również mniejsze rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców!

***

Poddziałanie 1.7.1 POIiŚ to również jedno z przedsięwzięć na rzecz walki ze smogiem w ramach Programu dla Śląska. Program ten stanowi jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło: www.pois.gov.pl

Działy

Reklama