Elektroenergetyka

PGE o działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju na I Kongresie ESG

Podczas I Kongresu ESG Pełnomocnik Zarządu ds. ESG PGE Polskiej Grupy Energetycznej mówił o realizacji przez PGE otwartej polityki informowania o działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju. 

– Grupa PGE jako lider transformacji sektora energetycznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów oraz wszystkich instytucji finansowych, które są dla nas partnerami w realizacji transformacji energetycznej. Naszym celem jest nie tylko transparentna polityka informacyjna w zakresie czynników ESG, lecz również przemiana organizacyjna wdrażająca ideę zrównoważonego rozwojuinformował Filip Osadczuk, Pełnomocnik Zarządu ds. ESG i Kierownik Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podczas panelu pt.: „Game changer. Jak standardy zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie”. Dlatego też w ubiegłym roku w PGE zainicjowaliśmy projekt liczenia śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach. To bardzo złożone zadanie dla tak dużej grupy kapitałowej. Zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy dot. ESG wśród polskich przedsiębiorstw, mając na uwadze fakt, iż ślad węglowy naszych dostawców wpływa również na postrzeganie PGE. Planujemy zorganizować warsztaty edukacyjne z tego obszaru dla naszych partnerów biznesowych – dodał Filip Osadczuk.

Tematem I Kongresu ESG były kwestie zrównoważonego rozwoju, a jego celem jest stworzenie w Polsce środowiska przyjaznego realizacji tej idei
[z ang. E – environmental (środowisko), S – social (społeczeństwo), G – governance (czyli ład korporacyjny)] zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej.

PGE do tej transformacji w obszarze ESG przygotowuje się od 2020 r., kiedy firma ogłosiła swoją drogę ku neutralności klimatycznej, ogłaszając strategię biznesową na lata 2020-2030 z perspektywą do 2050 r.

Działania ESG są realizowane w PGE w coraz większym zakresie, uwzględniając rosnące wymagania regulacyjne oraz bezpośrednio pochodzące od interesariuszy zewnętrznych. 21 grudnia 2021 r. Zarząd PGE powołał Pełnomocnika Zarządu ds. ESG. Funkcja ta została powierzona szefowi Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju w ramach Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu. Jednocześnie zarząd powołał Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem jest nadzorowanie zarządzania obszarem ESG w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Mając na względzie wagę przedsięwzięcia Przewodniczącym Komitetu został prezes zarządu PGE – Wojciech Dąbrowski. Oprócz prezesa zarządu oraz pełnomocnika zarządu ds. ESG
w skład Komitetu wchodzą wiceprezes ds. finansowych, dyrektorzy pionów oraz departamentów merytorycznych obejmujących główne obszary ESG.

Koordynacja procesu ESG prowadzona jest na poziomie Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, który odpowiada też za realizację komunikacji w tym zakresie, dialog z interesariuszami oraz raportowanie niefinansowe. Poszczególne komórki organizacyjne prowadzą działania zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przykładem takiego działania jest proces liczenia śladu węglowego PGE w trzech zakresach, który zostanie podany w sprawozdaniu niefinansowym Grupy PGE za 2021 r.

Organizatorem I Kongresu ESG była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, a współorganizatorami: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania. Partnerem Merytorycznym kongresu była PGE Polska Grupa Energetyczna. Wnioski i rekomendacje, wypracowane podczas wydarzenia, pojawią się w raporcie pt.: „Kongres ESG”. Kontynuacją działań będzie cykl warsztatów i webinariów oraz stworzenie platformy wiedzy na temat ESG.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama