OZE

PGE i Ørsted uruchamiają przetarg na wynajem statków instalacyjnych morskich turbin wiatrowych dla MFW Baltica

PGE i Ørsted rozpoczynają poszukiwania partnera, z którym podpiszą umowę najmu statków instalacyjnych, które wesprą prace przy montażu generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Przetarg na wynajem statków instalacyjnych jest jednym z kluczowych zamówień realizowanych dla projektu MFW Baltica o mocy do 2,5 GW. Jest to największa inwestycja w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, realizowana w ramach partnerstwa 50/50 przez PGE Baltica z Grupy PGE oraz należącą do duńskiej grupy spółkę Ørsted Polska.

Potencjalni dostawcy, którzy wezmą udział w postępowaniu, spełnią wymogi formalne i złożą deklarację o chęci uczestnictwa, zostaną zaproszeni do złożenia wiążących ofert.  

– Budowa Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica to strategiczny projekt inwestycyjny Grupy PGE, realizowany w partnerstwie z Orsted i największa inwestycja wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Ma też kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Chcemy aby udział polskich przedsiębiorstw w realizacji morskich inwestycji wiatrowych był jak największy – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

– To intensywny rok, jeśli chodzi o procesy zakupowe. Obecnie, kontynuujemy dialog z dostawcami poszczególnych komponentów i usług dla obu etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Procesy te przebiegają równolegle z uzyskiwaniem pozwoleń i procesami handlowymi, ponieważ zależy nam na dostarczenie pierwszej energii z farmy zgodnie z harmonogramem – mówi Søren Westergaard Jensen, Dyrektor w projekcie MFW Baltica z ramienia Ørsted oraz p.o. dyrektora zarządzającego obszarem offshore w Ørsted Polska.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW, jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddany do 2027 r. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD.

W 2022 r. partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane polskim prawem przed podjęciem finalnej decyzji inwersyjnej.

Źródło: PGE Baltica Sp. z o.o.

Działy

Reklama