Technologie

Pracownicy PGE GiEK wspierają działania rozwojowe i innowacyjne

W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna obszar innowacji odgrywa istotną rolę. Wdrażane nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem energii z węgla brunatnego nie tylko usprawniają pracę kopalń i elektrowni, ale również wpływają na minimalizowanie oddziaływania działalności wydobywczo-wytwórczej na środowisko naturalne. Obszar innowacji aktywnie wspierają również pracownicy spółki, którzy zgłaszają szereg rozwiązań usprawniających codzienną pracę. Tylko w 2021 r. pracownicy spółki byli autorami 141 innowacji, których efekt ekonomiczny oszacowany został na kwotę prawie 2 mln 300 tys. zł. 

Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz wdrażanie innowacji racjonalizatorskich i usprawniających wpływa nie tylko na rozwój spółki. Pozwala także na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, optymalizację skomplikowanych procesów, co w rezultacie przynosi spółce wymierne korzyści ekonomiczne.

– Powstające innowacje są jedną z najważniejszych cech przedsiębiorstwa, a aktywność przedsiębiorcy innowatora i powstająca dzięki temu nowa wartość stymulują rozwój gospodarczy. W PGE GiEK od lat stawiamy na nowoczesne technologie, które wdrażane są we wszystkich oddziałach spółki, przynosząc wiele korzyści. Przykładem jest np. wdrożony w Kopalni Turów system pozwalający na automatyczną eliminację źródła ognia lub wczesne jego wykrywanie na przenośnikach taśmowych czy wykorzystanie w Elektrowni Bełchatów drona do przeprowadzania inspekcji kotłów energetycznych, w których spalany jest zmielony węgiel – wymienia Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Wypracowany w PGE GiEK system funkcjonowania obszaru innowacji zachęca pracowników do włączenia się w proces tworzenia nowych rozwiązań.

– Ten specyficzny obszar, wspierający rozwój innowacyjności w firmie, jest częścią szerszej kultury organizacji. Pozytywna kultura innowacji zachęca, motywuje i daje narzędzia pracownikom, zwiększając zdolności spółki do tworzenia lepszych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych – podkreśla Andrzej Legeżyński.

We wszystkich oddziałach spółki PGE GiEK, każdego roku pojawiają się nowe propozycje rozwiązań usprawniających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Są one opiniowane pod kątem merytorycznym, a następnie rozpatrywane i oceniane na podstawie zebranych opinii ekspertów, raportu z badań oraz przewidywanych efektów ekonomicznych. Wśród innowacji zgłoszonych w 2021 r. znalazły się m. in. istotna dla obszaru utrzymania ruchu
i przynosząca zyski optymalizacja procesu uruchamiania kotłów Elektrowni Dolna Odra, modernizacja stanowiska obsługi alarmów technicznej ochrony mienia w Centrum Monitorowania Alarmów czy wizualizacja stanów pracy w kabinach operatów wykorzystana przy opracowaniu systemu sterowania koparek SRs 2000.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama