Ciepłownictwo

Nowa instalacja kogeneracyjna MEC Piła (Grupa Enea) dostarcza ciepło i prąd mieszkańcom Piły

Elektrociepłownia Zachód to nowe źródło kogeneracyjne Miejskiej Energetyki Cieplnej (MEC) Piła. Inwestycja spółki z Grupy Enea została oficjalnie uruchomiona w czwartek. Instalacja oparta o trzy źródła gazowe i kolektory słoneczne pomaga ograniczyć emisje i przeciwdziała smogowi. Dzięki nowemu źródłu kogeneracyjnemu mieszkańcy zyskają większe bezpieczeństwo dostaw, a wymagające wcześniej spalenia 120 wagonów węgla, ciepło powstanie w bardziej ekologiczny sposób. Nowoczesna inwestycja ciepłownicza kosztowała prawie 50 mln zł.

Kogeneracja w ciepłownictwie oznacza produkcję ciepła i prądu podczas jednego procesu technologicznego. Pozwala to na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności instalacji i maksymalne wykorzystanie paliwa, którym w przypadku Elektrociepłowni Zachód jest gaz ziemny.

Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym zwiększyło udział ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji z 32% do 51,4%. Dzięki temu pilski system ciepłowniczy stał się systemem efektywnym energetycznie w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. Pozwoli to MEC Piła starać się np. o dodatkowe dofinansowania na podłączenia nowych odbiorców, co przyczyni się do likwidowania tzw. niskiej emisji, która odpowiedzialna jest głównie za powstawanie smogu.

– Nowe wysokosprawne źródło kogeneracyjne MEC Piła wpisuje się w zaktualizowaną Strategię Grupy Enea, której jednym z głównych założeń jest prowadzenie naszej działalność przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Nowoczesne, niskoemisyjne ciepłownictwo to jeden z najbardziej efektywnych sposobów walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w miastach. Jest to również najbardziej efektywna i przyjazna środowisku metoda ogrzewania budynków w miastach. Grupa Enea od lat inwestuje w pilską energetykę, dzięki czemu pilski system należy do jednych z najnowocześniejszych w kraju – powiedział Paweł Szczeszek, Prezes Enei.

Elektrociepłownia Zachód składa się z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,362 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,501 MWe. Kogeneracyjne źródło MEC Piła będzie produkować rocznie 140 567 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w stu procentach zapotrzebowanie pilan na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł ogrzewania. Włączenie nowej elektrociepłowni do pilskiego systemu przekłada się na redukcję zużycia węgla o 7 474 t rocznie, czyli ponad 120 dużych, 62-tonowych wagonów kolejowych.

– Inwestycja została przygotowana tak dobrze, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał projektowi wsparcie unijne. Nasz wniosek wybrano z dwustu innych – przekazał Maciej Bieniek, Prezes MEC Piła. – Dziękuję każdemu ze 128 pracowników MEC Piła za udział w powstaniu EC Zachód.To właśnie praca zespołowa wszystkich pracowników wpłynęła na sukces tego projektu.

Na realizację projektu MEC Piła otrzymała dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to 48 634 476,75 zł brutto, a wysokość dofinansowania to 18 476 468,20 zł.

Obiekt od pomysłu do odbioru powstał w niespełna trzy lata a same prace budowlane trwały zaledwie 13 miesięcy. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems, które zrealizowało cały proces w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja wpisuje się w założenia unijnych regulacji a także projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r., który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji.

W nowym obiekcie zastosowano aż trzy rozwiązania wygłuszające pracę silników kogeneracyjnych, aby do minimum ograniczyć oddziaływanie instalacji na otoczenie. Dodatkowo na dachu zamontowane są przemysłowe, wysokoefektywne kolektory słoneczne, co pozwoli wykorzystać energię słoneczną w produkcji ciepła i ciepłej wody dla pilan.

Grupa Enea konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. Corocznie MEC Piła inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny ciepłownictwa. Od 7 lat z powodzeniem funkcjonuje pierwszy w Pile obiekt kogeneracyjny – inwestycja kosztowała przeszło 43 mln zł. Działania obejmują również modernizację sieci ciepłowniczych począwszy od pompowni, poprzez nowoczesne i energooszczędne rury preizolowane aż do modernizacji węzłów indywidualnych i likwidacji węzłów grupowych. Przez ostatnie trzy lata nakłady poniesione na inwestycje i modernizacje sięgnęły blisko 20 mln zł. MEC Piła cały czas minimalizuje wpływ na środowisko, stosując najlepsze rozwiązania dostępne dla branży – w najbliższych dwóch latach firma planuje wydać ponad 15 mln zł na modernizacje i remonty systemu ciepłowniczego Piły.

Miejska Energetyka Cieplna Piła świadczy usługi ciepłownicze w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej. Obecnie w Pile działają trzy kotłownie węglowe i jedna gazowa.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama