Paliwa dla energetyki

4 nowe koncesje LOTOSU w Norwegii

W wyniku corocznej rundy koncesyjnej (APA 2021) spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (LOTOS Norge) otrzymała 4 nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze. Swoją decyzję norweski rząd ogłosił 18 stycznia br. Po ich przyjęciu portfel LOTOS Norge w Norwegii wzrośnie do 34 koncesji.

W tegorocznej rundzie koncesyjnej APA 2021 (ang. Awards in Predefined Areas) Norwegowie przyznali ostatecznie udziały w 53 koncesjach wydobywczych 28 firmom. Wśród nich 4 zasilą portfel spółki LOTOS Norge. Są to: PL1144 (udział 30%), PL1142 i PL1143 (udział po 17,94%) oraz PL1135 (udział 30%).

Większość z tych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, tj.: NOAKA oraz Heimdal (Trell i Trine). Natomiast PL1135, zgłoszony wspólnie z PGNiG Upstream Norway, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas LOTOS nie prowadził aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Obydwa koncerny od lat współpracują ze sobą właśnie m. in. w segmencie wydobywczym w Norwegii. Zgodnie z obowiązującą od 2019 r. umową spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG jest wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez LOTOS Norge.

Celem udziału w organizowanych rokrocznie przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii rundach koncesyjnych jest przede wszystkim zwiększanie potencjału wydobywczego na kolejne lata. To najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości. Wybrane obszary stanowią również okazję do poprawy parametrów posiadanych już koncesji. Rundy koncesyjne sprzyjają też zacieśnianiu współpracy z partnerami.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama