Paliwa dla energetyki

Modelowa marża LOTOSU na wykresie

Dla lepszego zrozumienia wpływu zmiennego makrootoczenia na kształtowanie się wartości modelowej marży rafineryjnej Grupa LOTOS poszerza zakres publikowanych w tym zakresie informacji. W połowie stycznia br. na stronach spółki pojawił się dodatkowy wykres prezentujący poszczególne komponenty tego wskaźnika. Zawiera on dane począwszy od stycznia 2021 r., czyli od czasu wprowadzenia aktualnej metodyki kalkulacji modelowej marży.

Wykres prezentuje poszczególne komponenty marży modelowej, tj. benzynę, olej napędowy, dyferencjał Brent-Ural, ciężki olej opałowy, a także koszt zużycia własnego ropy, czy koszt gazu ziemnego. Celem wykresu jest zilustrowanie wpływu poszczególnych komponentów na wartość publikowanej marży modelowej.  Wykres  w ujęciu miesięcznym znajduje się pod linkiem: https://inwestor.lotos.pl/1439/strefa_inwestora/modelowa_marza_rafineryjna

Należy również podkreślić, że model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv. W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii w Gdańsku.

W związku ze znaczącym wzrostem notowań gazu ziemnego na rynku europejskim rafineria LOTOSU w cyklach tygodniowych optymalizuje dobór mediów do procesów przerobowych w odniesieniu do warunków cenowych na rynku surowców i produktów naftowych, silnie ograniczając zastosowanie gazu ziemnego w środowisku wysokich jego cen. W trakcie 4 kw. 2021 r. ograniczanie przez spółkę wolumenu zużycia gazu ziemnego wynikające bezpośrednio ze wzrostu notowań surowca wynosiło nawet do 70%.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama