OZE

Janusz Gajowiecki Prezesem PSEW na kolejną kadencję, zmiany na stanowiskach wiceprezesów

14 stycznia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wybrało zarząd na trzyletnią kadencję. Na jego czele po raz kolejny stanął dotychczasowy prezes Janusz Gajowiecki, to jego trzecia kadencja na tym stanowisku.

Zmienił się skład zarządu PSEW – po 5-letniej współpracy Stowarzyszenie opuściła dr Kamila Tarnacka, dotychczasowa wiceprezes zarządu, odpowiedzialna m. in. za sektor morskiej energetyki wiatrowej.

Prace w Zarządzie kontynuują Wiceprezesi – Wojciech Cetnarski i Łukasz Zagórski oraz dwaj nowo powołani Wiceprezesi – Szymon Kowalski i Paweł Ryglewicz.

– Zaufanie jakim zarząd został obdarzony po raz kolejny przez członków PSEW to dowód na to, że praca całego Stowarzyszenia przynosi zadowalające efekty. Z poparciem na kolejną kadencję będziemy nadal walczyć o rozwój energetyki wiatrowej zarówno na lądzie, jak i na morzu. Będziemy jeszcze ciężej pracować na rzecz likwidowania barier, upraszczania procedur, bo gra toczy się o jak największe korzyści zarówno dla Polskiej gospodarki, dla firm, przedsiębiorców, którzy na tym korzystają jako poddostawcy, ale też dla społeczeństwa – bo zielona energia to czyste powietrze i walka z kryzysem klimatycznym – mówi Janusz GajowieckiPrezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Prezes PSEW dodaje, że 2022 r. zapowiada się pracowicie dla branży energetyki wiatrowej: Jako branża jesteśmy częścią transformacji energetycznej, dlatego zamierzamy dalej postulować za działaniami sieciowymi, które obejmują linię bezpośrednią oraz cable pooling – czyli łączenie infrastruktury wiatrowej ze słoneczną. Jednak naszym głównym celem w 2022 r. jest długo wyczekiwane złagodzenie zasady 10H, która uwolni wiatr na lądzie. Liczymy, że ustawa szybko zostanie skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów, tak, by niezwłocznie weszła w życie. Bo tylko dzięki intensywnemu rozwojowi energetyki wiatrowej, możemy uniknąć dalszego wzrostu cen prądu – ocenia Janusz Gajowiecki.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją, która od 1999 r. działa na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Obecnie jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce. PSEW wspiera i promuje rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.

PSEW skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama