OZE

Powstał Krośnieński Klaster Energii

Gmina Miasto Krosno, Krośnieński Holding Komunalny oraz Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie założyły Krośnieński Klaster Energii, w ramach którego będą podejmować działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Krosna. Utworzony klaster ma też być fundamentem do powstania lokalnego rynku energii.

Założycielami i pierwszymi uczestnikami Krośnieńskiego Klastra Energii są: krośnieński magistrat, miejska spółka komunalna oraz uczelnia wyższa. Działalność klastra oparta będzie na współpracy lokalnych podmiotów – zarówno publicznych, jak i prywatnych, których zadaniem będzie budowanie lokalnego rynku energii, wykorzystując lokalne zasoby energetyczne.

Utworzenie Krośnieńskiego Klastra Energii związane jest z transformacją rynku energii i rozwojem technologii OZE, a także z dążeniem Gminy Miasto Krosno do samowystarczalności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.

– W ostatnich latach Krośnieński Holding Komunalny dużo inwestuje w obszarze energetyki. Dzięki temu nasza Spółka jest już bliska samowystarczalności energetycznej. Realizujemy jednak kolejne przedsięwzięcia i w najbliższych latach, poza samowystarczalnością energetyczną, będziemy dysponować istotnymi nadwyżkami energii elektrycznej. Nadwyżki tej energii będziemy chcieli zagospodarować lokalnie, z tego powodu powołanie Krośnieńskiego Klastra Energii to dla nas bardzo ważny i bardzo dobry krok. Pozwoli to lepiej organizować i koordynować inwestycje energetyczne w mieście oraz – mam nadzieję – pozyskać znaczące dofinansowania na ich realizację – powiedział Janusz Fic, Prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Działalność klastra ma również polegać na stworzeniu platformy współpracy organizacyjnej i technicznej, wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań, projektów, przedsięwzięć oraz rozwijanie nowych produktów i usług, jako działań zmierzających do poprawy efektywności oraz tworzenia konkurencyjnego lokalnego rynku energii i paliw.

Klaster działa na terenie miasta Krosna, nie ma osobowości prawnej i nie będzie prowadził działalności gospodarczej. Przewodniczącym Rady Klastra został prezydent Krosna Piotr Przytocki, a Koordynatorem Klastra – Krośnieński Holding Komunalny.

– Klaster powstał, aby poprawić efektywność zarządzania energią w mieście, a szczególnie energią elektryczną, bo na tym chcemy się skupić w pierwszej kolejności – powiedział Piotr Przytocki, Prezydent Krosna. – Pomysłów jest wiele. Wszystko zależy od możliwości pozyskania dotacji, bo to zwiększy efektywność naszych działań. Możemy indywidualnie występować o te środki, ale wspólnie musimy zaprojektować koncepcję, plan działań, który jest niezbędny, aby uzyskać efekty – podkreślił.

Celem działalności klastra jest również zwiększenie stopnia niezależności energetycznej, aktywizacja społeczeństwa w zakresie efektywnego i zrównoważonego wykorzystania energii oraz wspólne planowanie, wytwarzanie, dystrybucja oraz obrót energią elektryczną, w tym równoważenie zapotrzebowania na energię.

– Planujemy być aktywnym uczestnikiem Krośnieńskiego Klastra Energii. W jego działania wpisują się kierunki studiów, które mamy w ofercie uczelni, a przede wszystkim kierunek Energetyka – powiedział prof. KPU dr hab. Zbigniew Barabasz. – Liczymy, że ten projekt będziemy mogli wspierać zarówno naukowego, jak i także będziemy partnerem finansowym, co nie jest bez znaczenia.

Umowa o oficjalnym założeniu Krośnieńskiego Klastra Energii, podpisana 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, określa nie tylko jego strukturę organizacyjną i kierunki działalności, ale też zasady rozliczeń energii elektrycznej oraz wykaz punktów poboru i dostarczania energii w klastrze.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Działy

Reklama