Elektroenergetyka

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu V4

Priorytety energetyczno-klimatyczne prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej były głównym tematem spotkania ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej (V4).

W wydarzeniu, które odbyło się 12 stycznia 2022 r., wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, przedstawiciele państw V4, a stronę francuską reprezentowała Barbara Pompili, Minister ds. Przemian Ekologicznych Francji.

Podczas spotkania omówiono kluczowe wyzwania związane z klimatem i energią. Rozmawiano również o kwestiach związanych z pakietem Fit for 55, ze szczególnym uwzględnieniem: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), rozszerzeniu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, roli odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej, potrzebach energetycznych oraz dekarbonizacji.

Przedstawiciele grupy Państw V4 wyrazili swoje opinie oraz wątpliwości co do wyżej ww. kwestii szczególną uwagę poświęcając sprawie taksonomii oraz pakietom FIT55.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama