Ciepłownictwo

Ekologiczna energia dla Sanoka

W Sanoku biomasa zastąpi węgiel. Inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne miasta warta ponad 16 mln zł otrzyma ponad 7,5 mln zł bezzwrotnej dotacji w ramach Programu Ciepłownictwo Powiatowe prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W podpisaniu umowy o dofinansowanie uczestniczyła Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Nowa inwestycja w Sanoku sprosta regulacjom unijnym, uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego, a przede wszystkim znacząco obniży emisję zanieczyszczeń do powietrza – mówiła Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kotła na biomasę z niezbędną infrastrukturą na terenie istniejącej ciepłowni Kiczury. Produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii nastąpi poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy leśnej (zrębki) do spalania w kotle wodnym. Ciepło produkowane będzie całorocznie na potrzeby istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w Sanoku.

– Efekty tego przedsięwzięcia odczują również mieszkańcy Sanoka, nie tylko dzięki poprawie jakości powietrza, ale przede wszystkim poprzez zabezpieczenie dostaw ciepła systemowego – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nowy kocioł będzie stanowił podstawowe źródło do produkcji ciepła w istniejącym systemie ciepłowniczym. Obecnie w ciepłowni Kiczury produkowane jest ciepło w kotłach wodnych węglowych, które dostarczane jest do sieci cieplnej, będącej własnością Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (SPGK). Produkcja ciepła w kotle na biomasę zastąpi część produkcji ciepła w kotłach na węgiel kamienny i będzie stanowiła około 56% produkcji całkowitej ciepła w ciepłowni Kiczury.

Umowę podpisywali: Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW, w spotkaniu wziął również udział Tomasz Matuszewski burmistrz Sanoka.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Działy

Reklama