Paliwa dla energetyki

Dofinansowanie gazociągu Gustorzyn – Wronów

30 grudnia 2021 r. GAZ-SYSTEM podpisał z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowę na dofinansowanie projektu „Gazociąg Gustorzyn-Wronów – I ETAP Gustorzyn-Leśniewice”. Maksymalne do uzyskania wsparcie finansowe może wynieść ponad 137 mln zł.

Fundusze zostały przyznane w ramach programu POIiŚ 2014-2020 – VII Oś priorytetowa „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego”, działanie 7.1 „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”.

Gazociąg Gustorzyn – Wronów o łącznej długości 307,5 km zwiększy bezpieczeństwo i ciągłość zasilania odbiorców paliwem gazowym w centralnej Polsce. Jego zadaniem jest połączenie węzła i budowanej tłoczni gazu w Gustorzynie z węzłem i tłocznią we Wronowie.

Realizacja tej inwestycji podzielona jest na trzy odcinki budowlane:

•    Gustorzyn – Leśniewice o dł. 54 km
•    Leśniewice – Rawa Mazowiecka  o dł. 100,3 km
•    Rawa Mazowiecka – Wronów o dł. 153,2 km.

Odcinek relacji Gustorzyn – Leśniewice, stanowiący pierwszy etap gazociągu Gustorzyn – Wronów, zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Trasa przebiega przez teren sześciu gmin: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo i Gostynin. Realizacja  tego odcinka gazociągu weszła już w etap budowy.

Przewidywany termin zakończenia całego gazociągu Gustorzyn -Wronów  to 2023 r. Odcinek Gustorzyn–Leśniewice także jest już w trakcie prac budowlanych, a dla odcinka Leśniewice–Rawa Mazowiecka trwa końcowy etap procesu przetargowego na wybór wykonawcy budowy.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) tzw. „specustawa gazowa”.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI).

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

GAZ-SYSTEM planuje pozyskać dofinansowanie również dla pozostałych etapów gazociągu Gustorzyn – Wronów.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama