Elektroenergetyka

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2026

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026 przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2021 r.

Ww. informacja dostępna jest pod adresem www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane.

Dokumenty do pobrania:

Informacja Prezesa URE w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2026

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama