Ochrona środowiska

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w 2019 r. do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2022 r.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w 2019 r. do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2022 r.

Źródło: KOBIZE

Działy

Reklama