OZE

Zwiększą się możliwości przyłączania do sieci nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii

31 grudnia 2021 r. zostały zawarte cztery umowy o dofinansowanie ze spółką PGE Dystrybucja S.A. na budowę nowych oraz przebudowę istniejących stacji elektroenergetycznych – Głównych Punktów Zasilania (GPZ) we wschodniej Polsce.

W wyniku realizacji projektów:

  • rozbudowany zostanie GPZ Wilkołaz, zapewniając dodatkową zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej wynoszącą 65 MWe,
  • przebudowana zostanie stacja Abramowice, zapewniając dodatkową zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej wynoszącą 100 MWe,
  • wybudowany zostanie GPZ Felin, zapewniając dodatkową zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej wynoszącą 125 MWe,
  • wybudowany zostanie GPZ Huszlew zapewniając dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej wynoszącą 70 MWe.

Budowa GPZ w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technicznie rozwiązania zapewnia niezawodność dostaw energii elektrycznej, a także sprzyja obniżaniu strat sieciowych. Jest to kolejny krok w kierunku wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej oraz ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych. Wpływa to również na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Całkowita wartość inwestycji to 126 079 920 PLN, a dofinansowanie UE w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 71 626 998 PLN.

Źródło: www.pois.gov.pl

Działy

Reklama