EkoMobility

„Elektryki” będą wozić pasażerów w Radomiu. Pieniądze na zakup ekologicznych pojazdów miasto otrzyma z NFOŚiGW

Zakup dla Radomia 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą zostanie wsparty finansowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 12,6 mln zł dotacji oraz 5,2 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Radomskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji będzie mogło kupić pojazdy dzięki środkom z programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Zielony Transport Publiczny”. Całkowity koszt projektu wyniesie ok. 22 mln zł, a jego realizacja potrwa do września 2023 r.

Dwie umowy w tej sprawie zostały podpisane 30 grudnia br. w Radomiu przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu MPK w Radomiu Sp. z o.o. Krzysztofa Zalibowskiego i Członka Zarządu tej spółki Roberta Dasiewicza.

Ekologiczny i ekonomiczny transport publiczny to warunek zrównoważonego rozwoju polskich miast. Służą mu rządowe programy wsparcia, takie jak „Zielony Transport Publiczny”. Bez systemowych rozwiązań dużo trudniejsze byłoby upowszechnienie dostępu do zeroemisyjnego transportu, zwłaszcza w średnich i małych miastach. Cieszę, że samorządy, a przede wszystkim lokalni parlamentarzyści wspierają starania Radomia w kierunku modernizacji floty autobusowej z pożytkiem dla środowiska, zdrowia i komfortu życia mieszkańców – podkreśla Artur Michalski, Wiceprezes NFOŚiGW. Wystarczy wspomnieć, że realizacja projektu już w 2024 r. zapewni efekty ekologiczne m.in. w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery o ponad 198 ton/r. oraz ograniczenia emisji tlenków azotu
o około 1,6 ton/r.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupionych 6 osiemnastometrowych autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do obsługi transportu zbiorowego Radomia. Wyposażone będą one w silniki trakcyjne centralne lub silniki w osiach, o łącznej mocy min. 240 kW, zasilane bateriami trakcyjnymi min. 150 kW/h. Liczba miejsc siedzących, którą zaoferuje każdy z autobusów, wyniesie 38, a miejsc stojących ok. 130. Pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Planowany roczny przebieg każdego zakupionego autobusu to minimum 25 tys. km.

Beneficjent przewidział w ramach projektu budowę stacji szybkiego ładowania pantografowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. Królowej Jadwigi). Planuje się również zakup trzech mobilnych dwuwyjściowych stacji ładowania zajezdniowego, które zapewnią w sumie sześć punktów ładowania. W ramach projektu zaplanowano także przeprowadzenie szkolenia z obsługi pojazdów dla 24 kierowców i 15 pracowników zaplecza technicznego.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama