Paliwa dla energetyki

Zakończenie budowy gazociągu Strachocina – Pogórska Wola

Kolejny element Korytarza Północ – Południe, jednego z największych programów inwestycyjnych GAZ-SYSTEM został oddany do eksploatacji. Nowy gazociąg wysokiego ciśnienia Strachocina – Pogórska Wola o długości 97,4 km łączy dwa węzły: niedawno oddany do eksploatacji w Strachocinie (gmina Sanok) oraz rozbudowany węzeł i tłocznię gazu w Pogórskiej Woli (gmina Skrzyszów). W ramach tej inwestycji wybudowano też 6 zespołów zaporowo-upustowych oraz ułożono linię światłowodową wzdłuż całej trasy gazociągu.

– Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola to jedna z ostatnich inwestycji składających się na obecnie finalizowany przez GAZ-SYSTEM program Korytarza Północ – Południe. Odcinek ten był trudny realizacyjnie, ponieważ prowadził przez bardzo zróżnicowany geologicznie teren Pogórza Karpackiego, z dużą ilością przekroczeń bezwykopowych i osuwisk wymagających specjalistycznego zabezpieczenia – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Wybudowany gazociąg przebiega przez 13 gmin (12 woj. podkarpackiego i 1 woj. małopolskiego).

W trakcie budowy, stosując mało inwazyjne metody bezwykopowe, pokonano ponad 80 przeszkód terenowych, w tym 9 metodą Direct Pipe i 31 metodą mikrotunelowania. Część prac spawalniczych prowadzono – po raz pierwszy w Polsce przy budowie gazociągów strategicznych – z wykorzystaniem nowatorskiej metody spawania CRC Evans®.

Dla projektu budowy gazociągu Strachocina – Pogórska Wola przyznane zostało dofinansowanie 236,67 mln PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama