OZE

Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska spotkał się z Dyrektorem Generalnym IRENA Francesco La Camera

Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii na świecie oraz polityka energetyczna Polski z uwzględnieniem obszaru OZE to główne tematy spotkania sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski z Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera. Wizyta miała miejsce 17 grudnia br. w Warszawie.

Dyrektor Generalny IRENA odwiedził Polskę na zaproszenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wziął również udział w uroczystości podpisania Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

Dyrektor Generalny IRENA Francesco La Camera z dużym uznaniem odniósł się do działań polskiego rządu w zakresie zwiększania udziału odnawialnych źródeł w krajowym miksie energetycznym. Zwrócił uwagę na rosnącą rolę tych źródeł oraz wzrost znaczenia innowacyjnych rozwiązań, które wspierają ten proces.

Wiceminister Ireneusz Zyska przedstawił podejmowane przez rząd inicjatywy OZE. Nawiązał też do ogłoszonych 17 grudnia br. danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wskazują, że Polska osiągnęła zakładany na 2020 r. cel OZE, a wynik jest dobrym prognostykiem na przyszłość. GUS podał, że w 2020 r. cel OZE wyniósł 16,13 %.

Podczas uroczystości podpisania Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki Dyrektor Generalny IRENA podkreślił duże znaczenie tego typu porozumień sektorowych dla powodzenia transformacji energetycznej. W jego opinii współpraca różnych uczestników rynku to podstawa do kreowania efektywnego działania. Rola rządów jest bardzo ważna, jednak bez skutecznego dialogu i udziału sektora prywatnego jak również głosu społeczeństwa, trudno osiągnąć zakładany cel OZE. Dodał, że należy dostrzegać również rolę wspólnot energetycznych, wytwarzających energię m.in. z OZE, ze względu na korzyści społeczno-gospodarcze oraz inwestycje, a co się z tym wiąże tworzenie lokalnych miejsc pracy.

Nawiązał także do zmian legislacyjnych w Polsce, m.in. nowelizacji ustawy o OZE, która wprowadza nowy systemem rozliczania prosumentów, tzw. net-billing. Ocenił tą zmianę jako dobry kierunek i wskazał, że IRENA uważa rozliczenia wartościowe za jedną z kluczowych innowacji w projektowaniu rynku energii elektrycznej na rzecz bardziej elastycznego systemu elektroenergetycznego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama