Wydarzenia - relacje

Relacja z I/XXIII Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

W dniach 4-5 listopada 2021 r. odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. I/XXIII Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH, którego tematem przewodnim w tym roku była „Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki”.

Sympozjum po raz pierwszy odbywało się w formie zdalnej. Mimo zmienionej formuły wydarzenie zgromadziło imponujące grono firm i instytucji wspierających je prestiżowo i merytorycznie. Patronat Honorowy nad Sympozjum sprawowały Urząd Dozoru Technicznego, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Z kolei patronami merytorycznymi wydarzenia zostali: vgbe (VGB Power Tech e.V., Niemcy), TAURON Wytwarzanie SA, Veolia Energia Poznań SA i ENEA Elektrownia Połaniec SA. W tym roku wyodrębniona została także kategoria Partnerów Technologicznych Sympozjum, wśród których znaleźli się: NetInfo Sp. z o.o., ZRE Katowice SA, Reliability Solutions Sp. z o.o., ETD Ltd (Wielka Brytania) i Ecol Sp. z o.o.

Wszystkie najważniejsze czasopisma branżowe objęły Sympozjum patronatem merytorycznym, a były to Dozór Techniczny, Energetyka i Nowa Energia oraz portal Cire.pl.

Otwarcia Sympozjum dokonała Ewa Trzeszczyńska – Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych w Pro Novum sp. z o.o., która przedstawiła tematykę, cele i program tegorocznej edycji, wspomniała także zmarłego w listopadzie 2020 r. pana Franciszka Pchełkę, który od początku był dobrym duchem Sympozjów. Następnie głos zabierali członkowie Komitetu Honorowego i przedstawiciele partnerów i patronów Sympozjum.

Podczas dwóch dni Sympozjum odbyło się 6 sesji, w ramach których wygłoszonych zostało 19 referatów, w tym 3 w języku angielskim. Moderatorami sesji byli prof. dr hab. Inż. Rafał Kobyłecki z Politechniki Częstochowskiej oraz Krzysztof Brunné, Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Pro Novum sp. z o.o.

Zwieńczeniem Sympozjum był panel dyskusyjny dotyczący aktualnych wyzwań i perspektyw energetyki z akcentem na bloki węglowe (zarówno nowe, jak i długo eksploatowane) poprowadzony przez Pana Waldemara Szulca, Dyrektora Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, w której głos zabrali przedstawiciele elektrowni (Remigiusz Kruzel, Dyrektor Pionu Strategii i Zarządzania Projektami w ENEA Elektrownia Połaniec SA, Michał Piecha, Dyrektor Departamentu Inżynierii i Remontów, TAURON Wytwarzanie SA, Jerzy Raźny, Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem w Veolia Energia Poznań SA) oraz firmy remontowej i diagnostycznej (ZRE Katowice SA, Pro Novum sp. z o.o.).

Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie dotyczące miejsca i roli bloków węglowych na rynku energetycznym, kryteriów ich wyłączania, wyzwań technicznych, z jakimi będą się musieli zmierzyć ich użytkownicy oraz zasygnalizowano problemy, które będą musiały uwzględniać w utrzymaniu ich bezpieczeństwa i dyspozycyjności firmy remontowe i diagnostyczne. Drugim wątkiem w dyskusji były nowe bloki – węglowe i gazowo-parowe – oraz nowe instalacje przemysłowe w kontekście polityki zakupowej i jej wpływu na możliwość korzystania z technologicznego offsetu jako alternatywy dla nie w pełni korzystnych umów typu LTSA.

Sympozjum Pro Novum po raz kolejny pokazało, że w branży energetycznej istnieje potrzeba wszechstronnej dyskusji na tematy techniczne i wymiany doświadczeń. Zdalna formuła nie tylko w tym nie przeszkodziła, a nawet pomogła umożliwiając wystąpienia z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.

Elektrownie konwencjonalne, w tym zwłaszcza węglowe, mają do odegrania ważną rolę w okresie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Przez dłuższy czas pozostaną podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Stopniowo zastępowane przez OZE oraz alternatywną generację z nowych, stabilnych źródeł będą eksploatowane w coraz trudniejszych, nietypowych dla siebie warunkach pracy. Wiedza z zaawansowanej diagnostyki klasycznej oraz zdalnej okaże się niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności przy coraz bardziej regulacyjnym trybie ich pracy. Diagnostyka integrująca w harmonijny sposób klasyczną wiedzę i doświadczenie, a także współczesne, zaawansowane technologie informatyczne i cyfrowe oraz Sztuczną Inteligencję może okazać się najlepszym źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji urządzeń w końcowym okresie ich pracy, jak również dla zdobycia niezbędnych kompetencji do eksploatacji i utrzymania stanu technicznego nowych urządzeń i instalacji.

Źródło: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Działy

Reklama