OZE

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług podpisane

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała w dniu 15 grudnia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług. Wzór sprawozdań będzie stosowany przez wytwórców, którzy będą realizowali projekty morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej w ramach pierwszej i drugiej fazy systemu wsparcia.

Wzór sprawozdań, określony dla trzech przypadków wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, obejmuje zarówno etap budowy jak i eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Konieczność przedkładania sprawozdań z realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki ma na celu uzyskanie efektu stałego zaangażowania wytwórcy w krajowy rynek przez cały okres realizacji inwestycji, a co za tym idzie – zwiększenie wskaźnika udziału tzw. local content.

Na podstawie przekazywanych informacji będzie możliwe wykazanie stopnia zaawansowania wykonania założeń określonych w planie łańcucha dostaw materiałów i usług w czasie objętym sprawozdaniem. Pozwoli to w sposób bardziej efektywny obserwować działania wytwórców, a następnie programować polityki, mające na celu zwiększanie udziału polskich przedsiębiorstw w zamówieniach na usługi i dostawy dla morskiej energetyki wiatrowej. Regulacja ta wpłynie również pozytywnie na realizację postanowień podpisanego 15 września br. Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama