OZE

Minister Piotr Nowak podpisał porozumienie na rzecz rozwoju fotowoltaiki

Rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych poprzez budowę nowego, innowacyjnego sektora gospodarki – przemysłu PV oraz udział polskich firm w mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki – to cel porozumienia sektorowego, które w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii podpisał w czwartek Minister Piotr Nowak.

Dokument podpisali również sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski. W uroczystości udział wzięli także inwestorzy branżowi, przedstawiciele nauki, biznesu i instytucji finansowych.

Porozumienie sektorowe branży fotowoltaicznej

Porozumienie ma być stałą platformą współpracy administracji rządowej z przemysłem, firmami wytwórczymi i usługowymi, nauką, instytucjami otoczenia biznesu na rzecz rozwoju sektora przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w Polsce.

Ma wzmocnić tzw. krajowy local content, czyli udział polskich przedsiębiorców, pracowników, technologii i kapitału w łańcuchu wartości. Jego celem jest także umocnienie eksportu towarów i usług przedsiębiorców, którzy uczestniczą w lokalnym łańcuchu dostaw.

Podpisanie dokumentu ma zwiększyć odporność przemysłu Polski i bezpieczeństwo ekonomiczne w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach.

Wzmocni się też siła i konkurencyjność polskiej gospodarki, co jest jednym z celów Polskiego Ładu.

Tranformacja energetyczna polskiej gospodarki

Podpisane w czwartek porozumienie jest już czwartym tego typu dokumentem. Wcześniejsze porozumienia sektorowe dotyczyły rozwoju off-shore, gospodarki opartej na wodorze, biogazie i biometanie.

Prace nad przygotowaniem porozumienia trwały od września 2020 r., kiedy to podpisano przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przedstawicieli sektora list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarciu porozumienia sektorowego.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Działy

Reklama