Paliwa dla energetyki

74% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Aż 74% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 r. Jednocześnie 58% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. To najlepsze wyniki w historii badań realizowanych od 2012 r.

Badanie z listopada 2021 r. wskazuje, że 74% ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju a 20% jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11%.

Szczególnie ważne jest, że większość badanych (58%) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 39% wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12% w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak wynika z badania 78% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej – będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii – jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. To wzrost o 8% w porównaniu do 2020 r.

Na uwaga zwraca fakt, że aż 82% badanych wyraża opinię, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do roku poprzedniego.

Jednocześnie 80% badanych potwierdziło, że słyszało o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2021 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2148 Polaków w wieku 15-75 lat.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama