Paliwa dla energetyki

PGE Energia Ciepła i Instal Kraków podpisały umowę na budowę kotłowni gazowej w Lublinie

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa m.in. poprzez realizację działań zmierzających do zmiany aktywów wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych, a docelowo zeroemisyjnych. Spółka podpisała z Instal Kraków S.A. umowę na realizację zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków”. Projekt zakończy się we wrześniu 2023 r. 

Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Lublinie to bardzo ważna inwestycja będąca kolejnym krokiem w transformacji ciepłownictwa w naszym kraju. Wpłynie ona nie tylko na komfort i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową mieszkańców Lublina, lecz również na polepszenie jakości powietrza w mieście, co przyniesie skutek w postaci poprawy zdrowia mieszkańców – podkreśla Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Kotłownia rezerwowo-szczytowa, podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z 9 kotłów wodnych zasilanych gazem lub, w przypadku niedostępności gazu, lekkim olejem opałowym. Przejmą one funkcję przeznaczonych do likwidacji jednostek węglowych. 4 kotły gazowe (każdy o mocy cieplnej 33 MWt) zostaną zainstalowane w budynku kotłowni, kolejnych 5 kontenerowych kotłów mobilnych (każdy po 10 MWt) usytuowanych będzie tuż obok na wydzielonym placu. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, wybudowana i uruchomiona kotłownia wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków pokrywa ok. dwie trzecie potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłowniczej miasta. Ilość produkowanej energii elektrycznej zapewnia zasilanie dla całej aglomeracji lubelskiej. Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną w wysokości 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. Urządzeniami wytwórczymi aktualnie są blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym, wytwarzający zdecydowaną większość (90%) ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię do sieci oraz 4 szczytowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie dużych mrozów lub postoju bloku. Po oddaniu do użytku kotłowni gazowej  Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków całkowicie odejdzie od wykorzystywania węgla jako paliwa.

– Budowa kotłowni gazowej jest bardzo ważna z punktu widzenia miasta i rozwoju naszej elektrociepłowni. Po przekazaniu nowych urządzeń do eksploatacji do mieszkańców popłynie ciepło wytworzone w 100% z niskoemisyjnych źródeł. Wpłynie to pozytywnie na stan środowiska. Spalanie gazu nie emituje tlenków siarki, pyłu, ponad czterokrotne mniej jest tlenków azotu, mniejsza jest również emisja CO2 mówi Paweł Okapa, Dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej we wrześniu 2023 r. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości realizacji kontraktu na zaprojektowanie i budowę kotłowni rezerwowo – szczytowej w Lublinie, tym bardziej, że wykonując to zadanie będziemy mogli powiększyć swój wkład w inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej i modernizacji sektora energetycznego naszego kraju. Zawarta umowa obejmuje prace, które są od wielu lat przedmiotem naszej działalności. Instal Kraków S.A. to spółka z ponad 70-cio letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów i instalacji w obszarze energetyki oraz gospodarki wodno-ściekowej. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Inwestorem przebiegnie pomyślnie i umożliwi osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego i ekologicznego – mówi Małgorzata Kozioł, Członek Zarządu Instal Kraków S.A.

Wartość kontraktu wynosi ponad 78 mln zł netto. Za dwa lata z lubelskiej elektrociepłowni popłynie ciepło produkowane w 100% z gazu ziemnego.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również inne projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Siechnicach, Bydgoszczy, Rzeszowie, Kielcach i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: Gdynia, Gdańsk i Kraków. 

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama