Ochrona środowiska

KOBIZE: Raport dotyczący poziomu działalności

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi składania do końca grudnia danego roku poprzez moduł KŚW w Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, corocznej informacji o poziomie działalności, przez instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS), informujemy, że obowiązek ten uległ zmianie i od 2021 r. został on zastąpiony raportem dotyczącym poziomu działalności (raport ALC), który podlega weryfikacji i jest przedkładany do Krajowego ośrodka do dnia 31 marca każdego roku, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 oraz 1047). Po raz pierwszy raport ALC za lata 2019-2020 był składany do Krajowego ośrodka na formularzu Excel do dnia 31 marca 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. raport ALC będzie składany przez prowadzących instalacje za pośrednictwem Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, przy użyciu dostępnych w niej formularzy.

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem danych ze złożonych w 2021 r. raportów w formie formularza Excel do Krajowej bazy.  Formularz raportu ALC w Krajowej bazie będzie udostępniony prowadzącym instalacje w dniu 1 styczniu 2022 r. i dostępny pod adresem: https://ksw.kobize.pl/

Dostęp do systemu internetowego krajowych środków wykonawczych w ramach Krajowej bazy będą posiadać podmioty zarejestrowane w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, do których przypisano instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (dla jednego podmiotu może być przypisane kilka instalacji).

Źródło: KOBIZE

Działy

Reklama