Paliwa dla energetyki

Wiceminister Dziadzio na 23. Światowym Kongresie Naftowym

„Cel: neutralność klimatyczna. Czy istnieje przyszłość dla ropy naftowej/paliw kopalnych?” to temat polskiej sesji ministerialnej podczas 23. Światowego Kongresu Naftowego. W wydarzeniu, które odbyło się 8 grudnia 2021 r., w Houston udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio.

Jak podkreślił podczas swojego wystąpienia wiceminister Dziadzio, Polska  od początku angażowała się w realizację celów klimatycznych ONZ i Unii Europejskiej. Jednak polityka klimatyczno-energetyczna naszego kraju musi uwzględniać wyzwania, jakie transformacja energetyczna stawia przed społeczeństwem i biznesem, w tym sektorem paliw kopalnych.

– Polska bierze pod uwagę „punkt wyjścia” każdej gospodarki, społeczny kontekst transformacji oraz nierównomierny rozkład kosztów między krajami. Podczas polskiej Prezydencji w COP w 2018 r. po raz pierwszy podkreślono, że transformacja wynikająca z Porozumienia Paryskiego musi być przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i uczciwy – powiedział.

Wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił także uwagę, że sprawiedliwa transformacja jest dziś ważną częścią globalnej dyskusji na temat zmian klimatycznych.

– Kluczowym elementem transformacji jest kwestia nowych możliwości rozwoju regionów i społeczności najbardziej nią dotkniętych. Należy zaznaczyć, że temat ten znalazł również odzwierciedlenie we wnioskach z niedawno zakończonego COP26 w Glasgow – mówił.

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska, przyjęta Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., potwierdza, że ​​zielona transformacja energetyki jest dla naszego kraju priorytetem.

– Transformacja klimatyczno-energetyczna jest dużym wyzwaniem, ale stwarza także nowe możliwości rozwoju i inicjuje szeroko zakrojone zmiany modernizacyjne – wskazuje.

– Zielona transformacja może dać nam szansę na stworzenie nawet 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach o wysokim potencjale, takich jak energetyka odnawialna i jądrowa, elektromobilność, infrastruktura sieciowa, cyfryzacja – dodaje.

Wiceminister podkreślił także, że Polskie przedsiębiorstwa państwowe są na czele dążenia technologicznego do wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w sektorze naftowo-gazowym.

– Wierzymy, że innowacje spółek skarbu państwa stanowią rozwiązania, z których szeroka branża może bardzo skorzystać – podsumował.

Celem polskiej sesji ministerialnej było także przedstawienie, jak idea transformacji energetycznej przekłada się na realne działania i inwestycje kluczowych polskich spółek – PKN Orlen S.A., PGNiG oraz PERN S.A.

– Przykłady działań podejmowanych przez polskie spółki potwierdzają, że Polska poważnie podchodzi do transformacji energetycznej, a sektor naftowy może być jej ważną częścią – wyjaśnił Wiceminister Dziadzio.

Inwestycje podejmowane w Polsce przez kluczowe polskie spółki były przedstawione w kontekście trendów zmian w globalnej gospodarce energetycznej. Prezentacje na ten temat przedstawił Keisuke Sadamori, Dyrektor Biura ds. Rynków Energetycznych i Bezpieczeństwa, Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Spotkania Wiceministra Piotra Dziadzio w Houston

Wiceminister Piotr Dziadzio spotkał się także z podsekretarzem stanu ds. Gospodarczych, Środowiskowych i Energetycznych w USA Jose Fernandezem. W trakcie rozmów wiceministrowie omówili temat współpracy USA i Polski w zakresie tzw. surowców krytycznych i zadeklarowali współpracę w tym zakresie.

Dodatkowo wiceminister odbył także spotkanie z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Forum Energetycznego Josephem McMoniglem. Podczas spotkania omówiono zaangażowanie Polski w dialog pomiędzy producentami i konsumentami energii, prowadzony na forum tej organizacji.

***

W trakcie wizyty w Houston wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio wziął udział w Światowej Radzie Naftowej, której Polska jest członkiem. W trakcie tego wydarzenia podsumowano działalność Rady w 2021 r. i wskazano plany na 2022 r. Przedstawiono także stan organizacji 24. Światowego Kongresu Naftowego, który ma się odbyć w Kanadzie w 2024 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama