Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek gazu: w III kwartale 2021 r. spadły dostawy gazu wysokometanowego systemem przesyłowym, a wzrosły dostawy terminalem LNG

Od lipca do września br. przez giełdę kupiono sześciokrotnie więcej gazu niż w transakcjach dwustronnych. Ceny giełdowe były nieznacznie niższe od cen w transakcjach OTC.

W III kwartale br. wolumen gazu ziemnego dostarczonego w wyniku transakcji zawartych na pozagiełdowym rynku hurtowym w naszym kraju[1] wyniósł ponad 4 TWh. Średnia cena kupionego w ten sposób gazu wyniosła ponad 121 zł/MWh. W tym samym czasie, w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii, dostarczono 25 TWh gazu, którego średnia cena była o ok. 2% niższa i wynosiła niecałe 119 zł/MWh. Ceny na obu rynkach były najwyższe od czterech lat[2].

Rys. 1. Wolumeny gazu dostarczane w trzecich kwartałach lat 2017-2021 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

Rys. 2. Średnia cena gazu dostarczanego w trzecich kwartałach lat 2017-2021 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

W trzecim kwartale 2021 r. – w porównaniu do analogicznego kwartału 2020 r. – o 10,8% zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. W tym samym okresie spadły dostawy gazu wysokometanowego: o 31,6% z krajów UE, a spoza UE: o 10,9% O 2,5% wzrosły natomiast dostawy gazu terminalem LNG. :.

Na koniec III kwartału 2021 r. na 179 przedsiębiorstw posiadających w naszym kraju koncesję na obrót paliwami gazowymi, 90 aktywnie uczestniczyło w obrocie.

Więcej informacji i danych na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym znajduje się na stronie URE w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring.


[1] Sprzedaż realizowana w punkcie wirtualnym, transakcje typu OTC (over the counter), czyli bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku.

[2] Porównanie cen gazu dostarczonego w trzecich kwartałach lat 2017-2021.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama