Artykuły Polecane OZE

Fotowoltaika już bez wsparcia

Zainteresowanym montażem instalacji fotowoltaicznej zostały niecałe cztery miesiące, żeby skorzystać z systemu opustów. Sejm przyjął ustawę, która niekorzystnie zmienia zasady rozliczania energii wytwarzanej przez panele PV.

Zawirowania wokół nowelizacji ustawy o fotowoltaice trwały prawie pół roku. Mimo że projekt został odrzucony w całości przez Senat, sejm ostatecznie zdołał przegłosować swoją wersję. Ustawa zakłada, że prosumenci, którzy do 31 marca 2022 r. przyłączą instalację fotowoltaiczną do sieci, będą traktowani na dotychczasowych zasadach przez 15 lat od momentu podłączenia. Po tym terminie będą rozliczać się na zasadach net-billingu – czyli sprzedawać energię na zasadach rynkowych i kupować ją po takich samych stawkach, jak inni odbiorcy. Od kupowanej energii będzie naliczana opłata dystrybucyjna (z 15% ulgą), OZE i kogeneracyjna oraz akcyza i VAT. Przejściowo, od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r., energia będzie rozliczana według rynkowej miesięcznej ceny energii wyznaczonej dla danego miesiąca kalendarzowego. Potem rozliczenia będą oparte na cenach godzinowych.

Według dotychczasowych zasad tzw. net-meteringu, prosumenci posiadający instalacje do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8, czyli za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy instalacjach powyżej 10 kWp proporcja wynosi 1 do 0,7.

Kto straci?

– W ostatnich latach mieliśmy duże zainteresowanie inwestycjami w  fotowoltaikę. Na koniec września liczba instalacji PV wynosiła ponad 700 tys., a moc ok. 6 GW. Zmiany na pewno wyhamują rozwój fotowoltaiki, przede wszystkim w gospodarstwach domowych. Odczuje je rynek pracy, budżet państwa a przede wszystkim środowisko. Każde wyprodukowane 1000 kWh energii ze słońca zmniejsza emisję CO2 o 812 kg. W Polsce rocznie instalacje fotowoltaiczne przyczyniają się do redukcji emisji CO2 o 2 858 077 ton – mówi Katarzyna Śliwińska, Kierownik Działu Marketingu i Reklamy AS Energy.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przygotowało analizę skutków wprowadzenia ustawy. Wnioski są jednoznaczne. Wycofanie systemu wsparcia i wprowadzenie nowego modelu może doprowadzić do likwidacji nawet 72% miejsc pracy w sektorze fotowoltaiki w ciągu najbliższych czterech lat. Oznaczałoby to utratę 86,6 tys. miejsc pracy! Wiąże się to z prognozowanym ograniczeniem liczby montowanych instalacji PV nawet o 70% względem 2021 r. Może to z kolei doprowadzić do zmniejszenia wpływów do budżetu o 2,6 mld zł.

Dlaczego, mimo takich danych, rząd zdecydował się na wprowadzenie nowej ustawy? Najważniejszym uzasadnieniem był… boom w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, przyłączanych do sieci niskiego napięcia, które miały nie wytrzymywać takiego obciążenia. Rząd, zamiast modernizować sieć, wolał przyhamować jej rozwój. Tymczasem według danych Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej, udział energii z PV w produkcji energii w skali roku stanowi zaledwie 1,5 proc. i ma znikomy wpływ na sieć elektroenergetyczną.

Fotowoltaika nadal opłacalna

Czy nowa ustawa oznacza, że instalacje PV przestaną być opłacalne? – Z powodu galopujących cen energii nadal będą opłacalne. Ale trzeba będzie zwrócić uwagę, żeby instalacja została zaprojektowana pod rzeczywiste zapotrzebowanie na energię. Od tego będzie zależał okres zwrotu poniesionych nakładów i to, czy będziemy samowystarczalni, czy też będziemy musieli dokupować prąd z zakładu energetycznego albo sprzedawać go – mówi Katarzyna Śliwińska.

Dr Jan Rączka na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego obliczył, że po wejściu nowej ustawy okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wzrośnie o 50-80% – z obecnych 7 lat do 13-16.  Jeśli jednak ceny energii nadal będą rosły, a na 2022 r. przewidywany jest skok kilkunastoprocentowy, czas zwrotu inwestycji skróci się, nawet o kilka lat.

# # #

Informacje o AS Energy:

AS Energy to marka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii, która oferuje wszystkie potrzebne elementy do montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu lub gruncie. Dzięki współpracy ze światowymi liderami sektora energetyki słonecznej (K2, Jinko Solar, Solis, Sharp, Tree System, Kaisai) proponuje szeroki wybór komponentów najwyższej jakości. Oferta produktowa skierowana jest do klientów biznesowych: instalatorów, firm wykonawczych, biur projektowych, sklepów oraz hurtowni solarnych.

Więcej informacji na stronie: www.asenergy.pl

Źródło: AS Energy

Działy

Reklama