OZE

Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska na konferencji Areopag energetyki odnawialnej

Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska uczestniczył 9 grudnia 2021 r. w konferencji „Areopag Energetyki Odnawialnej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, jak i rozmów o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach przed, jakimi obecnie stoi branża odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jak podkreślał podczas konferencji wiceminister Ireneusz Zyska, dążenie do neutralności energetycznej wymaga odpowiedzialnych działań, które pozwolą na zachowanie konkurencyjności gospodarki przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na akceptowalnym dla odbiorców końcowych poziomie. W tym celu konieczny jest rozwój systemu elektroenergetycznego uwzględniający wzrost zapotrzebowania na moc i zachowanie parametrów jakościowych dostarczanej energii.

– Dotychczasowy model opustów doprowadził do błędnego przekonania, że system elektroenergetyczny jest powszechnie dostępnym magazynem energii. Tymczasem rozwijając OZE nie możemy zapomnieć o przepustowości sieci elektroenergetycznych – powiedział Wiceminister Ireneusz Zyska.

– Konieczne jest opracowanie rozwiązań, które przełożą się na wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego i zwiększenie możliwości przyłączenia OZE do sieci – dodał.

Wiceminister zaznaczył, że w tym trudnym dla gospodarki momencie rząd nie ustaje w działaniach na rzecz modernizacji kraju i sięgania po nowe technologie. Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej, w 2025 r. łączna moc PV może wynieść ok. 17 GW. Dodatkowo, dotychczasowe aukcje OZE wskazują, że łączna moc energetyki wiatrowej na lądzie może wynosić ok. 10-11 GW w 2025 r. Mając powyższe na względzie konieczne jest zwiększenie elastyczności systemu.

Blisko 140 mld zł to kwota, jaką zgodnie z PEP2040 największe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej, zainwestują w perspektywie roku 2040 w infrastrukturę sieciową. Potrzebne będą też magazyny energii, co znalazło odzwierciedlenie w opracowanej przez resort klimatu i środowiska nowelizacji prawa energetycznego, która została przyjęta przez Sejm w maju 2021 r. i weszła w życia w lipcu 2021 r. Nowe przepisy wprowadzają i jednocześnie ujednolicają pojawiającą się w różnych ustawach definicję magazynu energii, określają zasady przyłączenia magazynu do sieci i wprowadzają korzystne rozwiązania dotyczące rozliczania magazynowania energii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama