Paliwa dla energetyki

RAFAKO podpisało memorandum o współpracy z Electricité de France S.A.

RAFAKO S.A. będzie współpracować z EDF S.A. przy projektach z zakresu energetyki jądrowej. Memorandum zakłada powołanie wspólnych zespołów i określa kolejne kroki w podjęciu współpracy. Porozumienie zarządy obu firm podpisały w Paryżu, podczas trwającej w stolicy Francji World Nuclear Exhibition.

Memorandum o współpracy dotyczy planowanej budowy elektrowni jądrowej w ramach programu polskiej energetyki jądrowej – strony wyrażają w nim zainteresowanie współpracą przy realizacji tego projektu. Porozumienie ustala zasady współpracy pomiędzy polską i
francuską firmą i zakłada, że RAFAKO miałoby stać się podwykonawcą EDF (lub jej podmiotu stowarzyszonego) w zakresie produkcji zbiorników, zbiorników ciśnieniowych oraz powiązanych z tym usług, na przykład wsparcia w zakresie projektowania.
– W ramach strategii EDF mającej na celu dostarczenie od 4 do 6 bloków EPR dla polskiego Programu Energetyki Jądrowej zgodnie z niewiążącą ofertą wstępną EDF złożoną w październiku 2021 r., EDF zawarł umowy o współpracy z wiodącymi polskimi firmami.
Wykorzystując kompetencje i już istniejące doświadczenie polskich dostawców w branży energetycznej, EDF dąży do maksymalizacji wkładu polskiego łańcucha dostaw w sukces projektów jądrowych opartych na EPR w Polsce i w Europie – powiedział Jean Bernard Levy
Prezes EDF S.A.
– Podpisanie umowy z tak doświadczonym graczem na rynku energetyki jądrowej, jakim jest EDF, to zwieńczenie wielomiesięcznych negocjacji i otwarcie możliwości rozwoju w nowych obszarach biznesowych. To Francja, z ponad 20 elektrowniami atomowymi jest europejskim liderem energetyki jądrowej, a ta generuje obecnie w Europie ponad 30% wytwarzanej energii. Udział Rafako w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce jest częścią strategii powrotu na rynek. Pracujemy nad innymi ambitnymi projektami w tej dziedzinie, o czym będziemy informować w najbliższej przyszłości – powiedział po podpisaniu umowy Prezes Zarządu RAFAKO S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki.

– Dekarbonizacji naszej energetyki nie da się zatrzymać, a ponieważ OZE nie pokryją w pełni zapotrzebowania na energię, elektrownie
jądrowe będą w Polsce potrzebne. Ich budowa będzie nie tylko milowym krokiem dla naszej energetyki, ale zarazem szansą dla rozwoju nauki i techniki w Polsce w tej dziedzinie – dodał Prezes RAFAKO, przypominając, że jego firma już od lat siedemdziesiątych zajmowała się
produkcją urządzeń dla elektrowni jądrowych.

Zaangażowanie RAFAKO w energetykę jądrową rozpoczęło się w 1974 r. Zdecydowano wtedy, że firma rozpocznie produkcję stabilizatorów ciśnienia i wytwornic pary dla bloków jądrowych projektowanych i produkowanych w ZSRR. Elementy wykonywane były w oparciu o
radziecką dokumentację, adaptowaną przez polskich inżynierów. Wszystkie procesy technologiczne i kontrolne zostały opracowane przez specjalistów z RAFAKO.
W latach 1988÷1990 RAFAKO wyprodukowało kilka stabilizatorów ciśnienia m. in. dla elektrowni NORD w byłym NRD oraz dla elektrowni w Czechosłowacji. Rozpoczęto również produkcję wytwornic pary dla budowanej w Żarnowcu elektrowni jądrowej. Produkcja odbywała się na bazie polskiej dokumentacji a cała skomplikowana technologia opracowana została w RAFAKO.
W Raciborzu powstała wówczas dedykowana do produkcji elementów dla energetyki jądrowej hala, wyposażona w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, która spełniała rygorystyczne normy.
Podjęta w 1990 r. decyzja o wstrzymaniu mocno zaawansowanej budowy elektrowni w Żarnowcu, dla RAFAKO oznaczała koniec produkcji komponentów dla elektrowni jądrowej. Teraz firma ma szansę na powrót do elitarnego grona producentów urządzeń dla energetyki
jądrowej.

Źródło: RAFAKO S.A.

Działy

Reklama