News » GK PGNiG działa na rzecz rozwoju polskiego biometanu

GK PGNiG działa na rzecz rozwoju polskiego biometanu

24 lis 2021 Możliwość komentowania GK PGNiG działa na rzecz rozwoju polskiego biometanu została wyłączona Share 'GK PGNiG działa na rzecz rozwoju polskiego biometanu' on Facebook Share 'GK PGNiG działa na rzecz rozwoju polskiego biometanu' on Email Share 'GK PGNiG działa na rzecz rozwoju polskiego biometanu' on Print Friendly

23 listopada 2021 r., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. W pracach nad projektem, zainicjowanym  przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli Grupy Kapitałowej PGNiG.

– Mówiąc o rozwiązaniach wspierających bezpieczny dla polskiej gospodarki proces transformacji energetycznej, nie sposób pominąć biometanu. Rozwój instalacji rozproszonych w pobliżu źródeł surowców oraz przetwarzanie uciążliwych dla branż rolniczej i komunalnej odpadów – to wszystko w bardzo krótkim czasie może przyczynić się nie tylko do pozyskania nowego źródła energii, ale również do rozwiązania kilku istotnych wyzwań ekologicznych – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

W porozumieniu przedstawiono postulaty działań związanych z uruchomieniem i  prowadzeniem produkcji, a także zagospodarowaniem biogazu i biometanu oraz stworzeniem otoczenia regulacyjnego i mechanizmów wspierających rozwój tej gałęzi przemysłu. Dokument zawiera również deklaracje stron dotyczącą dalszej współpracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw umożliwiających realizację zaproponowanych rozwiązań.

– Jako spółka gazowa z optymizmem przystępujemy do porozumienia. W ostatnim czasie wielokrotnie podnosiliśmy temat potencjału biometanu. Tym bardziej cieszymy się, że tak wielu przedstawicieli PGNiG mogło wziąć udział w pracach nad projektem  i podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Z pełnym zaangażowaniem będziemy wspierać dalsze działania zmierzające do wdrożenia sformułowanych w dokumencie zaleceń rynkowych, instytucjonalnych i prawnych – dodał Prezes PGNiG SA.

PGNiG odpowiadało za koordynację prac Zespołu ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu. Grupa składająca się z blisko 70 przedstawicieli reprezentujących wszystkich interesariuszy sektora biometanowego odbyła kilkanaście spotkań, podczas których dyskutowali i weryfikowali takie kwestie jak m.in. jakość paliwa, koszty przyłączania i zatłaczania biometanu za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej i zastosowanie systemu certyfikacji KZR w procesie produkcji. Pracownicy PGNiG aktywnie uczestniczyli również w pracach pozostałych sześciu grup roboczych, m.in. w konsultacjach dotyczących wykorzystania substancji pofermentacyjnych.

Porozumienie to rezultat działań podjętych na mocy Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu podpisanego w październiku 2020 r. Projekt powstał z inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii przy wsparciu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rozwoju  i  Technologii.

To kolejna inicjatywa realizująca założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”, której stroną jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W październiku tego roku spółka przystąpiła do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wpis został opublikowany 24 lis 2021 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć