Paliwa dla energetyki

Rosnąca rola zielonego wodoru

Zielona, nowoczesna i konkurencyjna gospodarka w Polsce nie będzie możliwa bez rozwoju gospodarki wodorowej jako ważnego elementu dekarbonizacji polskiej energetyki. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał podmiotów działających w ramach tego nowopowstającego sektora, potrzebna będzie przemyślana  strategia dla gospodarki wodorowej w Polsce, a do tego jasny podział ról i odpowiedzialności. Jednak silna pozycja na tym rynku nie będzie możliwa bez przejścia na zielony wodór, na który Unia Europejska przeznaczyła wielomiliardowe programy zachęt i wypracowała konkretne regulacje prawne.

7 grudnia 2021 r. o godz. 12.30, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbędzie się premiera raportu  “Zielony wodór z OZE w Polsce. Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce”, który jest wypełnieniem założeń przyjętej właśnie przez Radę Ministrów “Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji z tego wydarzenia, podczas którego odbędzie się zarówno konferencja prasowa, jak i debata ekspercka. Obie części będą transmitowane na żywo na stronie: https://dise.org.pl/raport-zielony-wodor/

Celem raportu jest przeanalizowanie możliwości technicznych i ekonomicznych produkcji „zielonego” wodoru przy wykorzystaniu energetyki wiatrowej w Polsce. Raport identyfikuje główne bariery dla rozwoju produkcji „zielonego” wodoru na szeroką skalę. Przedstawi również wpływ produkcji wodoru z elektrowni wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Opisany zostanie także bilans korzyści w zakresie redukcji CO2 oraz rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.

Inicjatorami raportu są – PSEW i DISE, a materiał został opracowany przy udziale Partnerów Strategicznych: PGNiG SA, PKN ORLEN S.A., RWE, Ørsted, NFOŚIGW, Hynfra, Grupa TAURON, Bank Gospodarstwa Krajowego; Partnerów Głównych: POLENERGIA S.A., Eurowind Energy, EDPR Renewables, Grupa LOTOS S.A., Domanski Zakrzewski Palinka (DZP); Partnerów Branżowych: DNV, Qair.

Źródło: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Działy

Reklama